Dni mesta za tisíce eur

V nedeľu 31. januára začali každoročné oslavy Dni mesta, tentoraz sú o čosi skromnejšie.
V programe sú okrem iného aj početné stretnutia.
V pondelok 1. februára v priestoroch Zimného štadiónu je predpoludním plánované „stretnutie členov žiackeho a študentského parlamentu s predstaviteľmi mestskej samosprávy“.
V utorok 2. februára popoludní v priestoroch Radnice na Námestí baníkov je najprv naplánované „stretnutie pracovníkov kultúry s predstaviteľmi mestskej samosprávy“, nasleduje „stretnutie s bývalými predsedami MsNV a bývalými primátormi mesta“, ďalej „stretnutie pracovníkov mesta-dôchodcov s predstaviteľmi mestskej samosprávy“ a na záver „Fórum občanovstretnutie občanov s predstaviteľmi samosprávy“. 
V stredu 3. februára podvečer je naplánované „stretnutie podnikateľov s predstaviteľmi mestskej samosprávy“ v Regionálnom poradenskom a informačnom centre. V piatok popoludní je v pláne „stretnutie s predstaviteľmi mestských samospráv partnerských miest“, ktoré sa uskutoční  v priestoroch Radnice na Námestí baníkov.
A nakoniec výsostne spoločenské stretnutie v sobotu večer 6. februára – Ples mesta za vyše 10 tisíc eur, na ktorý však majú prispieť sponzori.
Podrobný program, zverejnený na oficiálnej stránke mesta Roznava.sk – viď. nižšie, uvádza na utorok 2. februára taktiež  „ocenenia talentovaných žiakov ZŠ a SŠ za rok 2009“, aj keď tento bod programu zatiaľ poslanci neprerokovali. Na návrh prednostu MsÚ Jána Štefana bol totiž zo stredajšieho mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva stiahnutý.
V programe osláv je v piatok 5. februára popoludní aj prednáška známeho kardiochirurga Prof. Viliama Fischera, ktorého predčasom navrhoval Vladimír Mečiar na post slovenského prezidenta.  V Gemerskom osvetovom stredisku pripravujú v ten istý deň vernisáž výstavy karikatúr Kaza Kanalu (na snímke).
Podrobný program osláv Dni mesta 2010:
Nedeľa 31. 1, 2010:
16:00 Slávnostná mládežnícka akadémia – pri príležitosti sviatku sv. Jána Bosca“: Radnica – II. posch. na Námestí baníkov v Rožňave
PONDELOK 1. 2. 2010:
10:00 Stretnutie členov žiackeho a študentského parlamentu s predstaviteľmi mestskej samosprávy – Zimný štadión Rožňava
12:30 Karneval na ľade – Zimný štadión Rožňava
UTOROK 2. 2. 2010:
10:00 Ocenenia talentovaných žiakov ZŠ a SŠ za rok 2009 – Spoločenská sála Mestského úradu na Šafárikovej 29 v Rožňave
13:00 Stretnutie pracovníkov kultúry s predstaviteľmi mestskej samosprávy – I. poschodie Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
14:00 Výstavka ručných prác – Klub dôchodcov, Ul. Štítnická 5 Rožňava
14:30 Stretnutie s bývalými predsedami MsNV a bývalými primátormi mesta Rožňava – I. poschodie Radnice na Námestí baníkov Rožňava
15:00 Stretnutie pracovníkov mesta – dôchodcov s predstaviteľmi mestskej samosprávy – I. poschodie Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
17:00 Fórum občanov Rožňavy – stretnutie občanov s predstaviteľmi samosprávy v Kongresovej sále – II. posch. Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
STREDA 3. 2. 2010:
10:00 Súťažné dopoludnie – projekt CBC – žiaci ZŠ Móric Zsigmond Szerencs a ZŠ Zelený strom Rožňava – Spoločenská sála Mestského úradu na Ul. Šafárikovej 29 v Rožňave
16:00 DFS HAVIARIK a jeho hostia – projekt CBC v Kongresovej sále – II. posch. Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
17:00 Vyhodnotenie a vyhlásenie „Podnikateľa roka 2009“ – Stretnutie podnikateľov s predstaviteľmi mestskej samosprávy – Regionálne poradenské a informačné centrum, sídlisko JUH v Rožňave
19:00 Szomorú vasárnap – Divadlo M. Jókaiho Komárno – Divadelná sála OKC – Vstupné : 5 € predpredaj v OV Csemadok-u na Ul. Čučmianskej dlhej v Rožňave
ŠTVRTOK 4. 2. 2010:
08:30 Basketbalový turnaj žiačok ZŠ – v telocvični SOU na Hviezdoslavovej ul. v Rožňave
18:00 Vyhodnotenie najlepšieho športovca a športového kolektívu za rok 2009 – Kongresová sála Radnice na Nám. baníkov v Rožňave
PIATOK 5. 2. 2010:
10:00 Znej rómska pieseň – prehliadka talentov – Centrum voľného času, Šafárikova ulica v Rožňave
13:00 Beseda s prof. V. Fischerom, kardiochirurgom – Spoločenská sála mestského úradu – Šafárikova 29 Rožňava
13:30 Stretnutie s predstaviteľmi mestských samospráv partnerských miest – Radnica na Námestí baníkov v Rožňave – I. poschodie
14:30 Vernisáž výstavy slovenských medailérov – Radnica na Námestí baníkov v Rožňave – Galéria na I. poschodí
15:30 Kazo Kanala – vernisáž výstavy karikatúr – Gemerské osvetové centrum na Betliarskej č. 8 v Rožňave
19:00 „Intercity“ – divadelné predstavenie Teatr Polski Bielsko-Biala v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave – dialógy hercov sú v slovenčine a poľštine – Divadelná sála OKC Rožňava
Vstupné: 3, – € – predpredaj v pokladni divadla Actores
SOBOTA 6. 2. 2010:
09:00 Ekumenické bohoslužby v Biskupskej katedrále v Rožňave
11:00 Slávnosť udeľovania najvyšších mestských vyznamenaní – v Obradnej sieni na Ulici akademika Hronca v Rožňave
20:00 PLES MESTA – OKC Rožňava – Spoločenská sála
Vstupné: 30, – € – predpredaj MsÚ Rožňava – Referát regionálneho rozvoja
* Zmena programu vyhradená

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery