Cena Alžbety Güntherovej – Mayerovej 2016

„Na Slovensku je len málo ľudí, ktorí nepoznajú Slovenskú národnú galériu, Mestské múzeum v Bratislave, martinské Slovenské národné múzeum, kaštieľ v Betliari, či hrad Krásna Hôrka.
No koľkí poznajú meno tej vynikajúcej osobnosti nášho kultúrneho života 20. storočia, ktorá sa zaslúžila o vznik, záchranu, resp. spracovanie zbierok týchto a mnohých iných našich významných kultúrnohistorických pamiatok?
Bohužiaľ, takých ľudí je veľmi málo! A to i napriek tomu, že dnes už o PhDr. Alžbete Güntherovej-Mayerovej, o jej osude a zásluhách môžeme hovoriť otvorene a pravdivo.
Dr. Güntherová sa svojím všestranným pôsobením v oblasti výtvarného umenia, ale aj v oblasti pamiatkovej starostlivosti a muzeológie zaradila medzi popredné zakladateľské osobnosti modernej slovenskej umenovedy.
Aj napriek nežičlivému osudu a nevyhovujúcim pracovným podmienkam sa zaslúžila o pozdvihnutie úrovne poznania slovenských dejín umenia a o zachovanie našich umeleckohistorických skvostov. Bohužiaľ, tejto osobnosti európskeho významu sa v posledných rokoch nevenovala veľká pozornosť, a tak pomaly upadala takmer do zabudnutia.“

Tieto slová napísal v roku 2003 ešte ako študent súčasný riaditeľ SNM Múzea Betliar Július Barczi.
Dnes už s potešením môžeme konštatovať, že jedna z najväčších osobností slovenských kultúrnych dejín, a to čiastočne aj jeho zásluhou, neupadla do zabudnutia a už po deviatykrát si ju kultúrna verejnosť na Slovensku pripomína aj cenou za celoživotné dielo a prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorá nesie jej meno.

Tohoročnými laureátmi Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej sú pamiatkarka Silvia Paulusová, odborník v oblasti statiky historických stavieb Vladimír Kohút a múzejník, pamiatkar a pedagóg Ladislav Mlynka in memoriam.
Boli to moji kolegovia, s ktorými som spolupracovala pri obnove a dokumentácii mnohých pamiatok. Spomeniem aspoň gotický kostol v Štítniku (na fotke), jednu z najvýznamnejších stredovekých stavieb Gemera, ktorý je dlhé roky stredobodom záujmu slovenských pamiatkarov za štedrej podpory grantového systému Ministerstva kultúry SR.
Oceneným kolegom srdečne blahoželám!
Edita KUŠNIEROVÁ
Autorka je historičkou umenia

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery