Obec Betliar existuje už 680. rokov

V roku 2005 si obyvatelia Betliara pripomenuli 675. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci peknou slávnosťou spojenou s prednáškami, výstavou a stretnutím rodákov roztratených po celom svete. V minulom roku, v roku okrúhleho výročia – 680. rokov na to akosi pozabudli.
I keď odvtedy uplynul už ďalší polrok, nezaškodí si túto pozoruhodnú obec pripomenúť i dnes.
Významný historik Gemera, ochtinský evanjelický kňaz Ladislav Bartolomaeides, začiatkom 19. storočia napísal: „…tento kraj, uzavretý údoliami a výšinami Volovca…sotva mohol svojou pôvabnosťou privábiť svojich prvých obyvateľov, a títo sa tu bezpochyby iba kvôli baniam usadili.“ 
Bartolomaeides mal buď nesprávne informácie, alebo v Betliari nikdy nebol. Lebo veru, čo sa týka polohy a prírodného prostredia obce, náramne sa mýlil. Veď ani nie o stopäťdesiat rokov neskôr o svojom vzťahu k rodisku – Betliaru takto spieval miestny ľudový básnik:

„V čarokrásnom Gemeri
dedinka malá sa skrýva
kostolíček jej biely
do kraja vôkol sa díva
kol neho hory vysoké
sťa verní strážci stoja
v čarokrásnom Gemeri
najkrajšia dedinka moja !

Betliar dnes poznajú dobre nielen rodáci, ale ľudia skoro na celom svete, a to hlavne vďaka tunajšiemu kaštieľu a parku. Aj to, že sa zachoval vo svojej pôvodnej kráse s celým svojim pôvodným zariadením, svedčí o vzťahu Betliarčanov k svojmu kultúrnemu dedičstvu, ktoré neutrpelo žiadnu ujmu ani v ťažkých povojnových časoch.
Betliarsky kroj
Už zaniknutý betliarsky kroj, 1895
V roku 2014 vyšla obsiahla Monografia obce Betliar, ktorá by mala byť v blízkej budúcnosti doplnená albumom starých fotografií a spomienok na život obce v minulosti. V súčasnosti  sa pripravuje vydanie slovníka betliarskeho nárečia, ktoré je medzi gemerskými nárečiami špecifické používaním širokého „ä“.
Nižná Maša
Betliar, Nižná Maša, zač. 20. stor.
Pozoruhodné nerastné bohatstvo obce a jej okolia, spomienky na tunajšie vyspelé hutníctvo, ktoré dodnes pripomínajú pamiatky na Vyšnej i Nižnej Maši, budú spracované v druhej časti publikácie Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri, ktorú pripravuje na vydanie Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave.                                                                                      
Edita KUŠNIEROVÁ
Autorka je historička umenia
Titulná fotka: Kaštieľ v Betliari na začiatku 50. rokov 20. stor.
Pohľad na obec
Betliar, pohľad na obec od Tureckej, zač. 20. stor.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery