Ako bude vyzerať námestie?

Mesto Rožňava má pripravený realizačný projekt „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice“.
Finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie chce získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Regionálneho operačného programu.
Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predpokladaný termín zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (NFP) je mesiac marec/apríl 2009.
Podľa informácií, ktoré nám poskytla Ing. Eva Petruchová, vedúca odboru regionálneho rozvoja mesta, v rámci tejto výzvy môže Rožňava na rekonštrukciu námestia získať max. 70 mil. Sk, t. j. 2,32 mil. €.
Ako nás informoval Ing. arch. Peter Bischof, spoluautor aktualizácie projektu, pôvodný projekt rekonštrukcie námestia vznikal ešte v 80-tych rokoch, vypracoval ho Ing. arch. Ján Rusnák. V 90-tych rokoch bol opätovne nimi dvomi prepracovaný a dnes má svoju tretiu, aktuálnu verziu, prispôsobenú kritériám uvedenej žiadosti. Museli sa vmestiť do sumy 70 mil. Sk namiesto pôvodne uvažovaných 200 mil.
Podľa projektu by sa malo pokračovať vo výstavbe chodníka, osadeného betónovými kockami ako je už spravený v severnej časti námestia, mobilné lavičky však budú nahradené pevne osadeným sedením.
Cesta pretínajúca námestie, ktorá pri pohľade z hora má tvar „y“, bude vybudovaná z tzv. mačacích kociek, čo bude zároveň prirodzeným retardérom pre motoristov. Počet parkovacich miest na zrekonštruovanom námestí bude približne 120.
Severnú – pešiu časť námestia, ktorú podľa projektanta iba dočasne „skrášľujú“ tri drevené búdy a štvrtá funguje ako bufet už dlhšiu dobu, obohatí plánovaná fontána.
Upravené bude aj okolie v strede námestia vedľa kostola a tzv. krámikov, ktoré bude podrobené archeologickému výskumu. Busta partizána Tótha bude premiestnená do pasáže, spájajúcej námestie s autobusovou stanicou.
Foto: Inforoznava.sk / Zrekonštruovaný chodník v severnej časti námestia. 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky: August