Zveľaďujú detské ihriská

V roku 2013 sa podarilo postaviť v Henckovciach detské ihrisko v strede centrálnej zóny obce. Financovalo sa zo zdrojov, získaných občianskym združením BooBoo.
Ako nás informoval Peter Sedliak, cieľom združenia je najmä propagácia obecných, spoločenských a vzdelávacích aktivít pre rozvoj a propagáciu Henckoviec.
„Zameriavame sa tiež na integráciu mládeže do spoločenskej skupiny formou športových a kultúrnych podujatí. a vzdelávanie seniorskej časti obyvateľstva obce v oblasti výpočtovej techniky a internetu,“ priblížil aktivity združenia.
Ako ďalej uviedol, svoje aktivity dosahujú poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou.
K získaniu prostriedkov na kúpu a výstavbu detského ihriska v Henckovciach prispeli veľkým podielom v podobe 2 % z daní profesionálni vojaci z vojenského útvaru v Rožňave.
Detské ihrisko Rožňava Juh
V tomto roku združenie plánuje pokračovať vo zveľadení detského ihriska v Henckovciach a ďalším cieľom je aj rekonštrukcia detského ihriska v Rožňave, ktoré sa nachádza medzi panelákmi na Edelényskej ulici na sídlisku Juh.
„Prosíme občanov Rožňavy o pomoc pri získaní finančných prostriedkov na modernizáciu detských ihrísk pre ratolesti, aby prostredie, kde sa hrajú, bolo pre nich krajšie a hlavne bezpečnejšie,“ vyzval rožňavskú verejnosť.
So zástupcom združenia sa môžete kontaktovať na čísle 0907 272 887.
Dokument – Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane
Foto: o. z. BooBoo

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery