Diskutovali o cestovnom ruchu

Rožňavčan Richard Bachňák pripravil začiatkom marca v spolupráci s Katedrou služieb a cestovného ruchu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave plán na rozvoj cestovného ruchu na Gemeri.
Ako pre infoRoznava.sk uviedol, prezentácie sa zúčastnilo asi 15 osôb. „V prvom rade ma potešila prítomnosť pána primátora Rožňavy Pavla Burdigu, ktorý si našiel čas a prišiel aspoň na časť prezentácie,“ uviedol ďalej.
Zúčastnení boli predovšetkým poslanci rožňavskej samosprávy, členovia komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, podnikatelia z oblasti cestovného ruchu. Nechýbali ani zástupkyňa SNM – Múzeum Betliar, odborníčky zo študijného odboru „manažment regionálneho cestovného ruchu“ na Obchodnej akadémii v Rožňave.
„Niektorí podnikatelia sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť a teda sa vopred ospravedlnili. Napriek tomu som očakával vyšší počet zúčastnených podnikateľov,“ podotkol Bachňák.
Prvá časť stretnutia patrila jeho prezentácii, v ktorej sa snažil z praktickej stránky vysvetliť dôvody, prečo má zmysel zaoberať sa cestovným ruchom v slovenských podmienkach aj na regionálnej úrovni. Uviedol príklad fungovania destinačného manažmentu v zahraničí a následne konkrétne príklady úspešných slovenských regiónov.
„Na záver som predstavil víziu, ako by mohol fungovať cestovný ruch na Gemeri, pričom som na ilustráciu načrtol aj konkrétne výstupy v prípade úspešného rozbehnutia destinačného manažmentu v našich podmienkach,“ vysvetlil Bachňák.
Druhá časť patrila diskusii zúčastnených, ktorá podľa neho len potvrdila, že cestovný ruch je téma, ktorá ľudí na Gemeri trápi a je nevyhnutné čosi urobiť v tejto oblasti, aby sa momentálne nepriaznivý vývoj zmenil.
„Počas diskusie boli názorové rozdiely v tom, ako túto situáciu zmeniť. Čo ma však nesmierne potešilo a je to aj veľmi dôležité, že vedenie mesta je naklonené odprezentovaným myšlienkam a má záujem v tomto duchu vyvíjať ďalšie aktivity,“ pokračoval.
Na záver podľa neho odzneli závery a výstupy z diskusie, na základe ktorých by sa už čoskoro mali uskutočniť ďalšie konkrétne kroky v snahe posunúť veci znovu o čosi ďalej.
Ako dodal, v ďalších dňoch sa majú uskutočniť ďalšie stretnutia s osobami, ktoré vyjadrili záujem pokračovať v týchto aktivitách. „Osobne si ujasníme ďalší postup v snahe nájsť optimálne riešenia.“
Prítomným rozdal časť dokumentu Úvod do destinačného manažmentu, ktorý presnejšie objasňuje problematiku, o ktorej hovoril a ktorý je dostupný na stránke MDVRR SR.
„Navrhujem, aby TIC Rožňava bolo členom prípadnej novovzniknutej organizácie pre manažment destinácie (DMO), alebo by mohlo byť mestskou firmou – príjazdovou (incomingovou) cestovnou kanceláriou, ktorá by predávala produkty, zájazdy DMO na Gemeri,“ uviedol na záver Bachňák. Podobne podľa neho fungujú takéto centrá v Česku. Na zriadenie cestovnej kancelárie je však podľa zákona potrebná živnosť.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk / Námestie baníkov v Rožňave

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli