Zub času načal svoje dielo

OLYMPUS DIGITAL CAMERAObec Brdárka, ležiaca iba tridsať kilometrov od Rožňavy na južnom úbočí hory Radzim, patrí medzi najmenšie obce Gemera. V poslednom období je čoraz častejšie vyhľadávaná vďaka svojej prívetivej a pomerne nenarušenej prírode, ktorá poskytuje návštevníkom vynikajúce podmienky na oddych a relaxáciu. V obci sa dodnes zachovali pekné ukážky pôvodnej ľudovej architektúry a taktiež starobylý evanjelický kostolík s pôvabnou zvonicou a cenným vnútorným zariadením z polovice 18. storočia.
Návštevníkov hneď po vstupe do kostola môže zaujať dlažba z veľkých plochých kameňov, oltár a kazateľnica v slohu ľudového baroka, ale najmä empora (drevený chór na stĺpoch) pomaľovaná výjavmi z Biblie, medzi ktorými sa nachádza aj portrét cisára Jozefa II., syna Márie Terézie. Na bočnej strane empory sa zachoval nápis o jej vyhotovení s menom Pavla Šafáryho, otca Pavla Jozefa Šafárika, ktorý tu svojho času pôsobil ako kňaz.
V súčasnosti kostol volá po renovácii. Najmä strecha veže, zvonice, je už značne schátralá a nevyhnutne potrebuje generálnu opravu. Samozrejme špeciálnu, pamiatkovú, aby naďalej odzrkadľovala dobu, zvyky, tradície niekdajšej kultúry. Strecha je krytá dreveným šindľom, ktorý je na jej oblých častiach ozdobne prikresávaný. Na niektorých miestach sa zachovali aj pôvodné farebné nátery šindľa červenou a zelenou farbou.
Špeciálne práce súvisiace s obnovou tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžadujú nemalé finančné náklady, ktoré tamojší maličký cirkevný zbor nie je schopný uhradiť. Doterajšie žiadosti cirkevného zboru o štátny príspevok na opravu kostola neboli úspešné, až na drobné príspevky na reštaurovanie oltára a vzácneho organu, ktoré sa ťahá niekoľko rokov a stále nie je ukončené. Stav strechy veže kostola je od minulého roka havarijný, takže bolo potrebné urýchlene konať.
Na podnet košického architekta Romana Škantára, ktorý sa v Brdárke nedávno usadil, bolo v roku 2011 založené občianske združenie pod názvom Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka o. z. Jeho zakladajúcimi členmi, okrem Romana Škantára, sa stali kunsthistorička Edita Kušnierová z Rožňavy a bratislavský architekt, pracovník Pamiatkového úradu a rožňavský rodák Peter Andráši.
Ten sa problematikou záchrany brdárskeho kostola zaoberá už niekoľko rokov. Na otázku, čo ho pred rokmi ako človeka pochádzajúceho a žijúceho v meste priviedlo do zapadnutej dedinky, kde určitý čas s manželkou býval, odpovedal: „Brdárku som poznal od detstva – starí rodičia tam mali dom. Prečo sme tam išli bývať po skončení školy? To ani neviem. Bola to zmena po pobyte v meste. Vydržali sme tam päť rokov a vrátili sme sa do Bratislavy.“
Rovnakú otázku sme položili Košičanovi, Romanovi Škantárovi, ktorý sa medzičasom stal už stálym obyvateľom Brdárky. „Život v meste v súčasnej uponáhľanej dobe so stresujúcim životným štýlom neposkytuje možnosti aké ponúka dedina. Malá horská obec, výnimočná svojou zachovalou ľudovou architektúrou, rozprestierajúca sa v lone takmer panenskej prírody, spĺňa všetky moje nároky na bývanie a žitie.“
Zhodou okolností sa mu pošťastilo kúpiť domček v priamom susedstve kostola – chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky zo 17.storočia, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Keďže je profesiou architekt, prijal túto skutočnosť ako výzvu a možnosť prispieť svojou činnosťou k záchrane tejto kultúrnej pamiatky. Spolu s architektom Petrom Andrášim, kunsthistoričkou Editou Kušnierovou, akademickou maliarkou Nadeždou Ždiňákovou a ďalšími nadšencami založili občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je revitalizácia kostola, komplexná obnova architektúry kostola a zariadenia jeho interiéru v súlade s ich pamiatkovo – historickou hodnotou.
„Tieto ciele napĺňame jednak získavaním financií formou dotácií, grantov a darov, jednak vlastnou prácou členov združenia,“ pokračoval architekt Škantár.
Členom združenia sa môže stať každý, kto chce prispieť k obnove či už prácou, radou alebo finančne. Členstvo v združení je dobrovoľné a bezplatné. Členovia združenia v súčasnosti pracujú na spracovávaní žiadostí o dotácie a granty z rôznych programov a na odstraňovaní havarijného stavu strechy. „Pripravujeme tlač brožúry s informáciou o histórii a architektúre kostola a zabezpečujeme tiež obhliadky a prístup do kostola prostredníctvom jedného z našich členov. V súčasnosti tiež prebieha oprava oltára v reštaurátorských dielňach pamiatkového úradu a reštaurovanie organu,“ dodal na záver.
Edita Kušnierová, dlhoročná pamiatkarka, sa venuje poznávaniu a záchrane brdárskeho kostola už dlhé roky. Občianske združenie rozbehlo svoju prácu v roku 2011 po dohode s evanjelickou cirkvou dlhodobým prenájmom kostola, aby následne mohlo poslať na Ministerstvo kultúry projekt so žiadosťou o finančný príspevok na opravu jeho strechy. Napriek značnému úsiliu, ktoré jeho členovia venovali spracovaniu tohto projektu, príliš vysoký počet prijatých žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2012 ich pripravil o možnosť získania grantu, takže sa o to musia pokúsiť v tomto roku znovu.
Súčasne chcú upriamiť pozornosť širokej verejnosti na pozoruhodnú pamiatku gemerského vidieka, ktorá by veľmi potrebovala obetavých sponzorov, aby sa zaskvela vo svojej pôvodnej kráse pre radosť a úžitok súčasníkov, ale aj budúcich generácií. Na ich webovej stránke brdarskykostol.webnode.sk nájdete okrem aktuálnych informácií o stave obnovy kostola aj informácie, potrebné pre poskytnutie finančných príspevkov.
Foto: Združenie pre záchranu kostola v Brdárke

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery