ZŠ na Ulici zlatej – anketa

Na naše otázky odpovedal Mgr. Richard Szollos, riaditeľ Základnej školy na Ulici zlatej.
1. Ako ste spokojný s výsledkami svojich študentov v minulom školskom roku?
Riaditeľom som sa stal len 1. júla 2008, takže ťažko hodnotiť predchádzajúci školský rok z pozície riaditeľa, ale pôsobil som v tejto škole ako učiteľ, takže sa pokúsim: Čo sa týka reprezentácie školy na rôznych súťažiach, spokojnosť je veľká, pretože naši žiaci získali krásne umiestnenia nielen v okresných kolách, ale aj v krajských a celoslovenských.
V školskom roku 2007/2008 dosiahla škola tieto výsledky:
ONj – okresné kolo: Frederik Šuška obsadil 1. miesto v kategórii A, v krajskom kole 3. miesto
OAj – okresné kolo: Barbora Zubková obsadila 3. miesto v kategórii B
Šaliansky Maťko – v okresnom kole Barbora Judiaková II. kategória 2. miesto, Simona Valachová v III. kategórii 2. miesto a Kristína Pakesová v III. kategórii 1. miesto a v krajskom kole 3. miesto
Matematická olympiáda  – kategória Z5: Barbora Judiaková 1. miesto, kategória Z9: Lukáš Ferenčík 1. miesto, Barbora Zubková 2. miesto a Fatima Drenková 3. miesto.
Vynikajúci úspech dosiahla žiačka 7. B Zuzana Rudnayová, ktorá v súťaži Literárny Kežmarok obsadila 2. miesto za prácu v poézii, pričom 1. miesto nebolo udelené.
V okresnom kole geografickej olympiády Arne Janco z 9. A obsadil 3. miesto.
V okresnom kole Hviezdoslavov Kubín Veronika Bendulová v poézii v III. kategórii obsadila 2. miesto a Andrea Bittová z 8. A 3. miesto.
V okresnej súťaži zdravotníckych hliadok mladých družstvo školy obsadilo 2. miesto, v súťaži Mladí záchranári CO 3. miesto a v medzinárodnej súťaži v Budapešti 1. miesto.
Žiaci školy sa úspešne umiestnili aj v hudobných folklórnych súťažiach, v hre na hudobné nástroje:
Zuzana Birková zo 7. B – Super Star 2. miesto, Hudobná Revúca (hra na klavíri) 1. miesto, Duo spev 2. miesto
Samuel Rudnay zo 4. B – sólo v hre na husliach 1. miesto, sólo v speve 1. miesto
Daniel Hudi z 5. A – sólo v hre na husliach 3. miesto
Žiaci školy pravidelne dosahujú dobré športové výsledky. Za školský rok 2006/2007 sa škola umiestnila na 2. mieste v hodnotení škôl okresu.
V školskom roku 2007/2008 žiaci školy dosiahli tieto výsledky:
volejbalový turnaj chlapcov v rámci Dní mesta – 1. miesto
Vianočný turnaj mladších žiačok – 3. miesto
Memoriál J. Szollosa vo futbale – 1. miesto
v streleckej lige žiačka K. Cabanová obsadila 2. miesto
v okresnom kole vo volejbale obsadilo družstvo dievčat 1. miesto a v krajskom kole 3. miesto
okresné kolo vo volejbale chlapcov – 1. miesto
okresné kolo vo vybíjanej – 1. miesto
okresné kolo STREET HOCKEY – 1. miesto
okresné kolo v malom futbale dievčat – 2. miesto
okresné kolo v atletike družstiev dievčat – 2. miesto
okresné kolo v gymnastike mladších žiačok – 2. miesto
Výborné výsledky dosiahli žiaci v jednotlivých disciplínach v behu na 300 metrov, 60 metrov, štafety 3×60 metrov, skok do výšky, skok do diaľky, kde sa umiestnili na 1. – 2. mieste.
Horšie to bolo s prospechom a školskou dochádzkou, kde poniektorí žiaci a aj ich rodičia pozabudli na povinnosť školskej dochádzky. Tieto prípady sa riešili v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s Mestským úradom, Mestskou políciou a OO PZ v Rožňave.
2. S čím novým prichádzate v novom školskom roku?
Nové veci prináša nový Školský zákon. Ide hlavne o Školský vzdelávací program, ktorý dáva školám určitú samostatnosť pri výbere niektorých voliteľných predmetov, aj pri tvorbe obsahu vyučovacích predmetov. Tento dokument sa momentálne spracúva a plánujeme ho predložiť na schválenie koncom augusta. Iné novinky nedokážem momentálne konkretizovať, ale plány sú. Uvidíme, ako sa nám ich podarí realizovať.
3. Čoho sa najviac obávate?
Obavy mám hlavne z pokračujúceho trendu ignorácie školskej dochádzky, z ústupu vzdelania a z hodnotových rebríčkov mnohých rodín. A keďže naša škola má už nejaký ten rôčik, každú chvíľu sa objavujú rôzne problémy: elektrické vedenie, kanalizácia, kotolňa, strechy…. Nedávno nám napríklad ukradli asi 30 metrov plota a všetky kovové poklopy z kanalizačných šácht. Toto sú veci, ktoré oberajú o prostriedky našu školu a keby sa nestali, viac by sa ušlo na modernizáciu školy a jej rozvoj.
4. Čo si najviac prajete, aby sa vám v nadchádzajúcom školskom roku podarilo?
Aby prevádzka školy nebola narušená žiadnou technickou prekážkou, aby sa implementácia Školského vzdelávacieho programu podarila podľa našich očakávaní, aby žiaci prichádzali do našej školy každé ráno s úsmevom, aby boli na školu hrdí a robili jej dobré meno. A aby sa kolegovia vrátili do procesu vzdelávania oddýchnutí, plní dobrých nápadov a tak pomohli škole k celkovej kvalite a dobrému menu medzi ostatnými školami.
5. Čo by ste radi odkázali budúcim prvákom?
Začnem deviatakmi, lebo s nimi odišlo aj kus zo mňa a našej školy. Chcel by som sa im poďakovať za všetky krásne výsledky, za všetky spoločne strávené chvíle a zaželať im mnoho úspechov v ďalšom štúdiu.
Na prváčikov sa teším špeciálne, budú moji prví v pozícii riaditeľa. Chcem im zaželať hlavne hlad po poznatkoch a vedomostiach, aby sa v našej škole cítili dobre, aby sa čo najčastejšie usmievali a svojim rodičom robili radosť dosiahnutými výsledkami. A keď sa ukáže nejaká slzička, nech je pri odchode zo školy a nie pri príchode do nej. Na záver ich chcem upokojiť, že sa už poobede nemusí spať!!! Toto je totiž asi najčastejšia otázka, ktorú nám dávajú budúci prváčikovia.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery