Zosieťujú informácie pre turistov

Referát cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja /KSK/ uskutočnil 23. apríla v Rožňave 2. zasadnutie turistických informačných centier (TIC) a mestských informačných centier (MIC). 
Ako nás informovala riaditeľka TIC v Rožňave Karin Cseh, témou stretnutia bolo zosieťovanie a kategorizácia informačných centier na území KSK.
„Sme samozrejme za zosieťovanie a jednotnú databázu informačných centier. My však uprednostňujeme zosieťovanie ako aj kategorizáciu na národnej úrovni a nie členiť sa na jednotlivé kraje, “ uviedla pre Inforoznava.sk. 
TIC Rožňava ako dlhoročný člen AICES /Asociácia informačných centier Slovenska/ bude podľa nej túto myšlienku ďalej podporovať, aby v blízkej budúcnosti došlo k vytvoreniu takéhoto projektu na národnej urovni.
„To však neznamená, že sa od zosieťovania na úrovni kraja dištancujeme. Samozrejme, že sa zapojíme a budeme takúto databázu napĺňať, i keď to nepovažujeme za konečné riešenie problematiky informovanosti návštevníka Slovenska. Sme malá krajina, ktorá je pre návštevníka jedným územím, jednou destináciou a členiť ju ešte na menšie celky nie je veľmi šťastné riešenie,“ spresnila na záver Karin Cseh. 
Foto: Vucke.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery