Zmeny v réžii primátora

V pondelok rokovali poslanci rožňavskej samosprávy. Na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré netrvalo ani hodinu, sa zaoberali takmer výlučne personálnymi otázkami.
Ako sme už avizovali, sľub poslanca zložila náhradníčka v prvom volebnom obvode, Erika Szabadosová. Poslanci ju schválili do komisie na ochranu verejného záujmu, do komisie výstavby, kde jej uvoľnil miesto poslanec Zoltán Beke (nez.), a tiež do Rady školy pri ZŠ na Zlatej ulici.
Bývalá poslankyňa zasadla do poslaneckých lavíc na uvoľnený mandát po zosnulom zástupcovi primátora Ondrejovi Bolačekovi.
Ten bol okrem toho aj predsedom finančnej komisie zastupiteľstva. Jej podpredseda Ivan Kuhn (OKS) však na uvoľnené predsednícke miesto primátorom navrhnutý nebol. Namiesto neho poslancom navrhol poslanca Gabriela Borzyho (SMK), člena komisie.
Borzy sa v minulosti dvakrát uchádzal o post konateľa mestskej televízie. Po upravených podmienkach výberového konania, keď už namiesto vysokoškolského stačilo v druhom – úspešnom prípade, len stredoškolské vzdelanie, pozíciu získal. Krátko na to sa však postu vzdal.
Pozmeňovací návrh na voľbu predsedu finančnej komisie predniesol poslanec Karol Kováč (nez.), ktorý navrhol Ivana Kuhna. „Je podpredsedom finančnej komisie od začiatku tohto volebného obdobia. Viedol jednania komisie, má skúsenosti s tvorbou rozpočtu aj prehľad o stave majetku mesta.“
Kuhna v hlasovaní však nepodržal ani Peter Marko (OKS), nominant tej istej politickej strany, ktorý ho podporoval v kampani na post primátora v roku 2010.
Za hlasovali len štyria poslanci – Kováč, Kovács, Bischof a Beke, proti boli šiesti – Kossuth, Lach, Marko, Motyka, Džačár a Szabadosová, zdržali sa štyria – Borzy, Focko, Pollák a Laco, nehlasovali traja – Ocelník, Kemény a Kuhn.
Za predložený návrh primátora Pavla Burdigu (Most-Híd), aby sa stal predsedom finančnej komisie poslanec Borzy, hlasovali jedenásti poslanci, vrátane navrhnutého kandidáta  – Borzy, Džačár, Focko, Kossuth, Laco, Lach, Marko, Motyka, Ocelník, Pollák a Szabadosová, proti hlasovali traja – Bischof, Kovács a Kováč, nehlasovali traja – Kuhn, Beke a Kemény.
Poslanci vzápätí schválili nomináciu primátora na dvoch nových členov finančnej komisie, poslanca Petra Marka (OKS) a právničku Martinu Vnenčákovú. Väčšinou hlasov odobrili tiež jeho ďalšie návrhy – za predsedu dozornej rady podniku Mestské lesy schválili Jána Lacha (Most-Híd) a za predsedu predstavenstva 1. Rožňavskej v likvidácii poslanca Zoltána Bekeho (nez.).
Foto: infoRoznava.sk / Michal Valaštek  
Odkaz: Zvukový záznam z rokovania

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery