Nakazil ich školský obed?

Na príčiny vírusového ochorenia, šíreného v minulých dňoch najmä u žiakov základnej školy na sídlisku Juh v Rožňave, o ktorom sme vás informovali už v sobotu, sme sa opätovne spýtali na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Rožňave.
Podľa údajov, ktoré nám poskytla jeho riaditeľka Ľubomíra Chromčíková, z celkového počtu 465 žiakov a 54 zamestnancov, z čoho 352 žiakov a 48 zamestnancov sa stravuje v školskej jedálni, ochorelo v priebehu 3 dní, tj. od 5. do 7. februára, údajne 34 žiakov a 6 zamestnancov.
„Lekársku pomoc vyhľadala necelá tretina z nich,“ uviedla. Ako podotkla, údaje boli získané len telefonicky od rodičov žiakov.
Na základe telefonického hlásenia vedenia školy 6. februára v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru nasledujúci deň, teda 7. februára, v školskej jedálni a súbežným epidemiologickým šetrením neboli v prevádzke školskej kuchyne zistené žiadne závažné hygienické nedostatky.
„Pracovníčky RÚVZ Rožňava odobrali vzorky stravy, osobné výtery a stery z prostredia kuchyne, ktoré boli následne odvezené na laboratórnu analýzu do RÚVZ v Košiciach. Výsledky analýz budú k dispozícii v priebehu tohto týždňa,“ spresnila Chromčíková.
Ochorenia trvali 1 až 4 dni s maximom 2 dni (22 prípadov).
„Na základe klinického obrazu ochorenia predpokladáme vírusovú etiológiu. Najviac prípadov ochorenia – 13, sa vyskytlo u žiakov narodených v r. 2006 a po 5 prípadov u žiakov narodených v r. 2005 a 2007, teda u najmladších žiakov, čo svedčí o kontaktnom šírení ochorenia, zapríčinenom do veľkej miery nedostatočným dodržiavaním osobnej hygieny. Ostatné prípady boli sporadické,“ doplnila ďalej.
„Prameň nákazy je zatiaľ neznámy a ako faktor prenosu nákazy prichádza do úvahy aj obed z 5. februára – bravčový guláš segedínsky a kysnutá knedľa,“ konštatovala Chromčíková.
Nové prípady ochorenia neboli hlásené.
„Pokiaľ nebudeme mať výsledky laboratórnych analýz, ostáva všetko len v špekulatívnej rovine,“ zdôraznila na záver.
Ilustračné foto: Szu.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery