"Zdar Boh!" zaznie mestom

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave prijalo na svojom ustanovujúcom zasadnutí v stredu 22. decembra aj uznesenie, ktorým schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 130/2010.
Poslanci ho hlasovaním zmenili len v časti určenia termínu konania 4. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rožňave na 26. až 28. augusta 2011.
Poslanci v uznesení zároveň žiadajú primátora mesta vytvoriť organizačný výbor zložený zo zástupcov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta Rožňava, Baníckeho spolku Bratstvo, za účelom zabezpečenia organizácie stretnutia.
Ten má spracovať rozpočet akcie, ktorý predloží na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu v mesiaci január 2011 a po jeho schválení sa zapracuje do rozpočtu mesta. Financovanie akcie sa má riešiť aj formou sponzorských príspevkov.
Hlasovanie za takéto uznesenie prebehlo nasledovne:
11 hlasovali za: PaedDr. Viktor Baláž (NEKA), Zoltán Beke (NEKA),  Pavol Burdiga (MostHíd), Ing. Ondrej Bolaček (NEKA), Peter Džačár (NEKA), František Focko (Smer-SD), Mgr. Dionýz Kemény (NEKA), Ľudovít Kossuth (NEKA), Ing. Peter Marko (OKS), PaedDr. Janka Mičudová (NEKA), Mgr. Dušan Pollák (NEKA) 
4 proti: Mgr. Matúš Bischof (OKS), Mgr. Radoslav Kovács (NEKA), Ing. Karol Kováč (NEKA), Bc. Ivah Kuhn, MA (OKS)
2 sa zdržali hlasovania: Roman Ocelník (NEKA), Ing. Dušan Pavlík (NEKA)
Vo štvrtok 23. decembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie na úrovni primátora mesta, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Baníckeho spolku BRATSTVO a na ktorom bol vytvorený organizačný výbor (OV) v zložení:
MUDr. Vladislav Laciak (nez.), primátor mesta, Ing. Ondrej Bolaček (nez.) – predseda OV, PaedDr. Viktor baláž (nez.), Ing. Peter Marko (OKS), Ing. Ján Štefan – prednosta MsÚ, Ing. Ivan Demény – riaditeľ mestského podniku Technické služby mesta, Ing. Eva Petruchová – ved. referátu regionálneho rozvoja MsÚ, Štefan gerža – Odbor školstva a kultúry MsÚ, Ing. Štefan Molčík – BRATSTVO, Ing. Karol Tomány – BRATSTVO     
Prvé rokovanie organizačného výboru zvolal primátor Vladislav Laciak na stredu 5. januára v zasadačke Mestskej rady so začiatkom o 10tej hodine. 
Prostredníctvom členov Baníckeho spolku BRATSTVO má byť predložený program 4. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v Rožňave a na základe toho má byť spracovaný návrh rozpočtu, ktorý bude následne predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu v mesiaci január 2011. Po jeho schválení má byť zapracovaný do rozpočtu mesta.
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery