Schválili zloženie komisií

Na pondelkovom ustanovujúcom zasadnutí obecného  zastupiteľstva boli zriadené komisie aj schválení jednotliví členovia ako z radov poslancov, tak i z radov občanov.
Keďže tomuto zasadnutiu už predchádzali stretnutia novozvoleného vedenia, predsedovia aj všetci členovia komisií boli schválení naraz, jedným uznesením.
Novozvolení poslanci zriadili nasledovné komisie:
komisiu školstva a sociálnych vecí (k pôvodnej sociálnej, ktorá mala doteraz na starosti iba posudzovanie žiadostí sociálne odkázaných občanov,  pribudlo školstvo)
komisiu finančnú (má najviac členov z radov poslancov, okrem predsedu je pomer poslanci-občania 5 ku 3)
komisiu výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (doterajšia s názvom stavebná, má najviac pôvodných členov, t.j. 7 jej členov bolo v tejto komisii aj v predchádzajúcom volebnom období)
komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch (namiesto školstva pribudol cestovný ruch, ten už zvláštnu komisiu vytvorenú nemá, týmto sa  stala jednou z dvoch  najpočetnejších, s 11timi členmi)
komisia rómska (na rozdiel od predchádzajúceho volebného obdobia sú v nej zastúpení až 3 členovia za majoritné obyvateľstvo)
komisia na ochranu verejného záujmu (nová, v predchádzajúcom volebnom nebola zriadená).
Schválení predsedovia a členovia sú:
1. Komisia školstva a sociálnych vecí: predseda – Juraj Juríni, členovia – Robert Darvaš za poslancov, Mgr. Ladislav Mikula, Mgr. Agnesa Stupáková, Irena Zubatá, Iveta Breznayová, Aladár Darvaš, Štefan horváth z radov obyvateľov
2. Komisia finančná: predseda – Ing. Ladislav Katona, členovia – MVDr. Július Ferenc, Kristián Baffi, Robert Darvaš, Ing. Štefan Jánosdeák, Štefan Kún ml. za poslancov, Ing. Melinda Gorgeiová, Beáta Šmelková a Eva Kovácsová z radov obyvateľov
3. Komisia výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku: predseda – Ing. Štefan Jánosdeák, členovia – Ing. Ladislav Katona, Ľudovít Baffy za poslancov, Ing Peter Szappanos, Tibor Baffi, Albert Strausz, Mário Macko, Štefan Dudáš, Ondrej Hatvanský, Oto Orbán, Norbert Vanyo, Štefan Korsinszki z radov obyvateľov
4. Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch: predseda  – Štefan Kún ml., členovia – Ing. Marian Freivolt za poslancov, Tibor Szarka, Ladislav Jobbágy ml., Peter Torok ml., Ing. Peter Prékop, Eleonóra Plošnicová, Angelika Darvašová, Katarína Prékopová, Erik Hrivnák, Mgr. Ladislav Molnár,  Ladislav Zubatý z radov občanov
5. Komisia rómska: predseda – Robert Darvaš, členovia – Ing. Marian Freivolt za poslancov, Katarína Prékopová, Robert Fogaš, Štefan Horváth, Jozef Gulykáš, Ladislav Darvaš, Ladislav Krištóf z radov obyvateľov.
6. Komisia na ochranu verejného záujmu: dvaja z radov poslancov – MVDr. Július Ferenc  a Ing. Ladislav Katona.
Na žiadosť starostu sa komisie zídu a začnú  pracovať hneď po sviatkoch, v prvých januárových dňoch a týždňoch. Najskôr by sa mala  zísť komisia finančná, najmä kvôli tomu, aby sa obec k rozpočtu na rok 2011 nedopracovala až po niekoľkých mesiacoch, tak ako sme tomu boli svedkami po iné roky.
Momentálne nie je verejnosti známe, v akom stave sa návrh rozpočtu na budúci rok nachádza, ani po urgovaní žiadosti o odpovede sme sa z obecného úradu túto ani iné informácie  doteraz nedozvedeli.
Foto: Krasnahorka.info

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery