Záznamy doteraz nezverejnili

Vo štvrtok 25. októbra sa uskutočnilo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Mestské televízne štúdio (RVTV) priamy prenos z rokovania nevysielalo na základe rozhodnutia poslancov, dodnes nie je zverejnený ani videozáznam z tohto rokovania na YouTube, kde doteraz televízia záznamy s odstupom času odovzdávala.
Záznam chýba na YouTube aj z volebného štúdia, vysielaného naživo v sobotu 27. októbra po skončení doplňujúcich volieb primátora. Televízna diskusia bola vedená z veľkej časti v maďarskom jazyku, aj keď sa úlohu prekladateľky snažila zvládnuť jedna z dvojice moderátoriek. Licenčná zmluva pritom podmieňuje vysielanie RVTV 75 % v slovenskom jazyku a 25 % v maďarskom jazyku so slovenskými titulkami.
Konateľku RVTV Alžbetu Palcsóovú a predsedu Dozornej rady televízie, poslanca Radoslava Kovácsa (Nez.), sme oslovili s otázkou, prečo tieto záznamy doteraz RVTV na YouTube ani nikde inde nezverejnila, kto o tom rozhodol a kedy sa tak stane. Taktiež sme boli zvedaví, či boli tieto záznamy – z rokovania MZ a vysielania volebného štúdia, poskytnuté Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVaR).
„Na túto otázku vám odpovedať neviem, sám čakám na zverejnenie tohto materiálu, ktorý bude podkladom pre niekoľko bodov zasadnutia DR,“ uviedol pre infoRoznava.sk Kovács na margo chýbajúcich videozáznamov. Ako dodal, nemá informácie o tom, že by bol tento materiál preposielaný tretej strane pred tým, ako bude zverejnený.
V oboch prípadoch však k zverejneniu už došlo – záznam z rokovania zastupiteľstva televízia odvysielala v utorok 30. októbra, samotné volebné štúdio bolo vysielané naživo v sobotu 27. októbra.
Reakciu konateľky televízie sme do uzávierky tohto článku nedostali. V prípade, že sa tak stane, doplníme ju na tomto mieste.
Ako nám uviedla Lucia Jelčová z Odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou RVaR, v prípade, ak má niekto za to, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona (č.308/2000), môže podať sťažnosť. Formulár na podanie sťažnosti nájde aj na webovej stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Dokument – Licencia RVTV
Foto: infoRoznava.sk/ Poslanec Radoslav Kovács (Nez.) počas rokovania zastupiteľstva 15. novembra v rozhovore s konateľkou televízie Alžbetou Palcsóovou. Vľavo poslanec Matúš Bichof (OKS), vpravo poslanec Karol Kováč (Nez.)
Volebné štúdio – zostrih

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery