Začína testovanie poobedňajšieho spoja

Na sklonku minulého roka, pár týždňov pred koncipovaním nového cestovného poriadku, sme informovali o spôsobe podania podnetu, týkajúceho sa žiadostí o zmenu autobusových spojov.
Takýto podnet bol v čase pred tzv. koordinačnou poradou zástupcov Eurobusu a.s. , predstaviteľov Košického samosprávneho kraja (KSK) a starostov podaný prostredníctvom obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí.
Podnet by sa dal nazvať aj petíciou, keďže ako prílohu obsahoval niekoľko desiatok podpisov občanov obce, ktorí žiadali zaradiť do nového cestovného poriadku nasledovné zmeny:
– aby spoj Rožňava – Krh.Podhradie s odchodom z Rožňavy o 15.40 chodil až na zastávku „Podhradová“ a neodchádzal z obce po ul. 1. Mája
– aby spoj Krh. Podhradie – Rožňava s odchodom z Krh. Podhradia o s odchodom o 6.30 zo zastávky „Podhradová“ v letných mesiacoch bol ponechaný aj počas školských prázdnin v čase celého roka
Podnet bol podaný Mgr. Marianou Bollovou koncom septembra 2010. Z obecného úradu dostala vtedy odpoveď, že jej podnet bol posunutý vedeniu Eurobusu. Práve  z prostredia dopravnej firmy nás uistili, že podnety od občanov očakávajú, pretože ich zistenia sú podložené skúsenosťami a taktiež uviedli, že s každým z návrhov sa zaoberajú, aj keď negarantujú prijatie všetkých.
Aj keď žiadateľka viackrát od podania podnetu upozorňovala na to, že výsledok nie je žiadny, až pred pár týždňami sa na jej žiadosť (diskusný príspevok na februárovom zasadnutí OZ)  nový starosta obce Peter Bollo (MostHíd) skontaktoval s príslušným oddelením spomínanej dopravnej spoločnosti.
Výsledok je nasledovný:
Počnúc dňom 1. apríla 2011 sa začína s tzv. testovacou prevádzkou spoja Rožňava – Krásnohorské Podhradie s odchodom z Rožňavy o 15.40, ktorý bude končiť na zastávke „Podhradová“ namiesto doterajšej konečnej pred budovou obecného úradu.
Po zvážení výsledkov je neskôr možné pristúpiť k zmene cestovného poriadku, s tým však musia súhlasiť všetky zainteresované strany a musí byť podložený záujmom zo strany cestujúcich.
Súvisiace články: Podnety prijímajú do konca mesiaca

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery