Pozmenili rozpočet a zvolili kontrolóra

Ďalšie viac ako trojhodinové zasadnutie majú za sebou poslanci obecného zastupiteľstva v Štítniku.
Tentokrát sa program zasadnutia nemenil, ale znovu sa budú musieť prerokovať Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štítnik a pridelenie priestorov na prenájom v Dome služieb. V týchto bodoch sa nenašla potrebná väčšina hlasov poslancov na ich schválenie.
Peniaze zo športu na Dom smútku
Poslanci presunuli 5 500,- EUR z kapitoly Rekreačné a športové služby. Z toho 5 000,- EUR pôjde na rekonštrukciu Domu smútku a 500,- EUR pre ZPOZ. Proti takémuto finančnému škrtu sa postavili futbaloví činovníci z TJ Baník Štítnik (s nimi aj starosta obce Miloš Gallo Barnák), ktorí mali pôvodne dostať na svoj chod 10 000,- EUR. Celkový plánovaný objem financií na šport bol vo výške 11 680,- EUR.
Vyhláseniami o zániku futbalového klubu sa ešte snažili ovplyvniť rozhodnutie poslancov, tí však neustúpili a rozpočet na rok 2011 schválili aj s uvedenými zmenami. Šport v Štítniku tak musí rátať v roku 2011 s financiami vo výške 6 180,- EUR.
Zvolili novú kontrolórku
Ďalším dlho očakávaným bodom bola voľba hlavného kontrolóra obce. Poslanci mali na výber z piatich kandidátov. Tými boli: Miriam Blašková, Ján Kováč a Viera Pazerová – všetci zo Štítnika, Ing. Zuzana Končeková z Betliara a Jaroslav Gallo z Honiec.
Siedmimi hlasmi z deviatich poslanci zvolili na post hlavného kontrolóra Ing. Zuzanu Končekovú, podnikateľku v oblasti účtovníctva a kontrolórku obcí Hrušov a Silická Jablonica.
Priebeh celého zasadnutia si môžete vypočuť nižšie.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery