Za upozornenie poďakovali

8V piatok sme informovali v článku „Dedinky trochu inak“ aj o neutešom stave verejného poriadku v prostredí známej priehrady.
Jeden z našich čitateľov tam zachytil fotoobjektívom pri svojej nedávnej návšteve koše plné odpadkov, neporiadok a roky zanedbané objekty.
Ako sme uviedli, pritom by stačilo pomerne málo – viac si vážiť návštevníkov, ktorí sa sem postupne začínajú vracať a zabezpečiť pre nich kultúrne a čisté prostredie.
O vyjadrenie sme preto požiadali združenie Mikroregión Dobšiná a samotnú obec Dedinky.
„Na odstránenie nedostatkov v katastrálnom území obce Dedinky sme upozornili starostu obce, v ktorého kompetencii je takéto nedostatky riešiť,“ reagoval dnes Stanislav Holienčík, predseda Združenia na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná. Zároveň sa nám poďakoval za upozornenie.
Odpoveď sme dnes dostali aj od Milana Ogurčáka, starostu obce Dedinky.
„V minulom týždni bolo v obci pri vysokých teplotách obrovské množstvo návštevníkov. Preto sa aj odpadkové koše a smeti zbierali dvakrát denne. Pri tomto množstve ľudí však musíme uznať, že to možno nepostačovalo a niekedy sa mohli objaviť aj odpadky, tak ako to bolo nafotené. Netrvalo to však dlho a tieto odpadky boli odstránené,“ vysvetlil situáciu.
Ako ďalej uviedol len pre ilustráciu, v pondelok 5. augusta ráno osobne dohliadal na upratovanie a zbieranie odpadkov. Traja pracovníci sa tomu venovali 3 hodiny a nazbieralo sa 35 vriec odpadu.
„Takže po tejto stránke sa určite snažíme udržiavať čo najlepší poriadok. Musím však uznať, že horšie to je z chátrajúcimi a zanedbanými objektami, ktoré sú tiež nafotené a špatia obec. Sú to však budovy, ktoré nie sú vlastníctvom obce a nie vždy sa podarí vlastníkov dotlačiť k tomu, aby si nnehnuteľnosti udržiavali v lepšom stave,“ spresnil starosta a tiež nám poďakoval za upozornenie.
Foto: Archív infoRoznava.sk
Súvisiace články: Dedinky trochu inak
Dedinky majú svoju nudapláž

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery