Za esej môžete vyhrať notebook

bez_názvuKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje 4. ročník súťaže Študentská esej, tentokrát na tému November 1989 a 20 rokov slobody – stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve desaťročia po páde komunistického režimu.
Súťaže „Študentská esej 2009“ sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý bude mať 17. novembra 2009 menej ako 30 rokov (t. j. je narodený po 17. novembri 1979).
Esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jej rozsah nesmie presiahnuť 1 800 slov.
Eseje bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať e-mailom (esej@institute.sk) eseje a následne každej eseji priradí identifikačné číslo.
Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť eseje, je nasledovné:
Peter ZAJAC, predseda poroty, literárny vedec, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu;
František MIKLOŠKO, poslanec NR SR, predseda prvej slobodne zvolenej Slovenskej národnej rady (1990-1992);
Peter OSUSKÝ, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave;
Tibor TAKÁČ, zástupca donorov súťaže, konateľ firmy GEOPLÁN-Rožňava, s. r. o.;
Juraj KUŠNIERIK, zástupca mediálnych partnerov súťaže, týždenník .týždeň
 
Porota bude hodnotiť obsahovú úroveň eseje vo vzťahu k vyhlásenej téme a zohľadňovať aj zrozumiteľnosť textu a štylistickú stránku eseje. V prípade, že autor eseje pri jej písaní čerpal či citoval v eseji akékoľvek externé zdroje, je povinný ich v práci korektne uviesť. Porota môže vyradiť z hodnotenia prácu, ktorá bude obsahovať prvky plagiátorstva.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesta v prípade, že prihlásené práce nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota.
Na webstránke KI budú zverejnené eseje, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach a v prípade rozhodnutia poroty aj ďalšie vybrané eseje. Víťazná esej bude uverejnená i v týždenníku .týždeň, ktorý je mediálnym partnerom súťaže „Študentská esej 2009“.
Ceny pre súťažiacich:
1. miesto: notebook, ročné predplatné týždenníka .týždeň
2. miesto: iPod
3. miesto: externý pevný disk
 
Kompletné podmienky súťaže nájdete kliknutím sem

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery