Klubom schválili fiktívnych 60 tisíc

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave na svojom rokovaní 26. apríla rokovali na základe predtým schváleného rozpočtu mesta aj o prerozdelení 60 tisíc eur pre pre „športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie.“
Návrh predložila Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu pod vedením poslankyne Jany Mičudovej (Nez.) podľa VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – viď. návrh v tabuľke.
V rámci športových klubov sa najviac „ušlo“ basketbalistom z MBK REGIÓN Rožňava, ktorí požadovali 104 100 eur, komisia im odporučila schváliť len 20 tisíc. Ďalší v poradí boli futbalisti z SP MFK Rožňava, ktorí oprti požiadavke 20 tisíc eur dostali odporučenie komisie na dotáciu vo výške 15 900 eur. Do tretice to boli opäť basketbalisti, tentokrát z BK ŠPD Rožňava, ktorí požadovali 28 600 eur, komisia im však odporučila prideliť len 12 800 eur.
Rovnako striktne komisia postupovala v prípade dotácií pre kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie. Tam mal najväčšiu požiadavku folklórny súbor Búzavirág, člen Umeleckej únie. Namiesto požadovenej sumy 10 tisíc eur však komisia neodporučila  priznať súboru ani cent. Naprázdno obišiel okrem iných aj Gemerský banícky spolok Bratstvo, ktorý žiadal 400 eur.  Po 200 eur sa ušlo iba MO Matici slovenskej, ZO Csemadoku a Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, čiastku 350 eur odporučili pre Centrum voľného času.
Z celkovej navrhovanej čiatky 60 tisíc eur komisia poslancom odporúčala 56 050 eur pre športovcov a len 950 eur pre kultúrne, mládežnicke a spoločenské organizácie, pričom ďalších 3 tisíc eur má tvoriť 5 % rezervu z celkovej plánovanej sumy dotácie.
V roku 2011 bola schválená dotácia vo výške 83 tisíc eur, z toho čerpaných bolo 35 242 eur, čo predstavuje 42,46 %.
Poslanec Karol Kováč (Nez.), predseda komisie cestovného ruchu, v diskusii k tomuto bodu rokovania zastupiteľstva namietal spôsob prerozdelenia dotácií, zaujímali ho kritériá. „Mám pocit, že tie športové oddiely a kultúrne inštitúcie, ktoré sa venujú mladým ľuďom a deťom, sú znevýhodnené.“
Či je vhodné rozdávať dotácie práve v tomto období, sa pýtal poslanec Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva. „Na minulom rokovaní zastupiteľstva sme schvaľovali pre mesto úver vo výške 400 tisíc eur na úhradu faktúr, mnohé ešte z minulého roku, a teraz tu ideme rozdávať,“ pripomínal poslancom. „Mám chvíľami pocit, že ešte aj v Kocúrkove sa správali racionálnejšie,“ dodal.
„Vy (poslanci) ste schválili rozpočet, tak by ste mali schváliť aj to, či budeme tie dotácie čerpať,“ reagoval primátor Vladislav Laciak (Nez.). „Ja tie dotácie nezastavím, nech sa páči povedzte, že dotácie pre šport nebudú.“
Na skutočnosť, že ide len o návrh prerozdelenia, nie pridelenia finančných prostriedkov, upozornil šéf finančnej komisie zastupiteľstva Ondrej Bolaček (Nez.). Do 30. júna by sa prostriedky nemali čerpať vôbec, aj keby boli k dispozícii.
Poslanec Matúš Bischof (OKS) navrhol znížiť výšku dotácie zo 60 na 10 tisíc eur, hlasovanie o tom však primátor odmietol, keďže výška dotácie bola schválená predtým v rozpočte mesta a nebola predmetom aktuálneho rokovania zastupiteľstva. „Dávam návrh na stiahnutie materiálu z rokovania,“ navrhol vzápätí Bischof, ktorého podporili poslanci Kovács, Kováč, Kuhn, Marko a Ocelník. Proti ich šiestim hlasom boli ôsmi poslanci  -Bolaček, Burdiga, Džačár, Kemény, Kossuth, Lach, Pavlík a Pollák, poslankyňa Mičudová nehlasovala, a tak návrh na stiahnutie bodu z rokovania neprešiel.
„Šport a kultúra patria k životu mesta a mesto by to malo podporovať,“ uviedol v diskusii poslanec Dušan Pollák (Nez.). „Ak sa nebude mládež venovať športu a kultúre, tak o päť-desať rokov hrozí, že bezpečnosť v našom meste bude iná, ako je doteraz.“
Poslanec Bischof mu v reakcii pripomenul povinnosti samosprávy, ktorými dotácie nie sú. „Ja by som poprosil, aby sme nebrali deti a mládež ako rukojemníkov v tejto debate, pretože prvým krokom, aby sme sa mohli seriózne rozprávať o tom, že dávame peniaze deťom a mládeži, je zriadenie osobitných účtov pre deti a mládež, na ktoré by išli peniaze z mesta,“ doplnil ho poslanec Radoslav Kovács (Nez.).
„Chodil som po ruinách antických miest a tam vedľa gymnázia bol štadión, tzn., že už pred 2500 rokmi bolo jasné, že treba dbať na rovnováhu tela aj ducha,“ kontroval im poslanec Ján Lach (Most-Híd). „Už vtedy zrejme vedeli, že treba na to dávať prostriedky.“
„Smrdí to lobizmom,“ komentoval výsledný návrh komisie poslanec Kováč, pričom kritizoval fakt, že zasadnutia komisií sú stále uzavreté, resp. neverejné.
Do reality finančnej situácie mesta vrátil svojím vystúpením kolegov poslanec Peter Marko (OKS), šéf komisie výstavby. Pripomenul potrebu dodatočných financií pre začínajúcu rekonštrukciu západnej časti námestia. „Každý týždeň, zvlášť po daždivom počasí, dostávam maily, kde všade v materských školách zateká,“ dodal.
Po jeho vystúpení dal primátor na návrh poslanca Lacha hlasovať o ukončení rozpravy, čo však podporili len siedmi poslanci oproti ôsmim a tak sa v diskusii pokračovalo ďalej.
„Rozprávaš o veciach, ktoré si neoveríš,“ reagoval na Kovácsa poslanec Dušan Pavlík (Nez.).„To nie je o tom, že či má klub účet pre deti a pre dospelých. To je o tom, akí ľudia tam robia a ako s tými peniazmi narábajú.“  Vyjadril sa aj k prebiehajúcej rekonštrukcii námestia. „Načo nám bude námestie, keď po ňom nebude mať kto chodiť.“ Upozornil, že ide iba o 60 tisíc eur, pričom do rozpočtu chýbajú dva milióny eur. „60 tisíc euro idete riešiť kvôli deťom, kvôli 15-tim, či 20-tim organizáciám, ktoré tu žijú a reprezentujú mesto. Tak nehnevajte sa, ja noazaj sa divím, načo tu sedíte, keď s týmto sa neviete vysporiadať.“
Na etický rozmer problému upozornil poslanec Bischof. „My môžme nasľubovať rôznym organizáciám rôzne sumy, ale na konci roka, keď nám nosia súhrnné správy, sa nás spýtajú – no a prečo ste nám schválili 10 tisíc, dostali sme iba 7 900.“  
Poslanec Kovács sa ohradil voči útokom poslanca Pavlíka. „Komentovať rodinné pomery a zachádzať na takúto úroveň… Ja som mal o vás vyššiu mienku.“ K samotnej veci, o ktorej píše aj na svojom blogu, okrem iného uviedol, že viacerí žiadatelia tvrdili, že pre nich je zbytočné schváliť niečo, čo je iba na papieri. „Keď mesto nemá peniaze, potrebujú to vedieť čo najskôr, aby sa vedeli zariadiť.“  
„Za tých 60 tisíc, pán kolega Pavlík, čo ste hovorili, že je malá suma, vieme ošetriť tri-štyri škôlky, do ktorých zateká,“ doplnil ho ešte poslanec Bischof. K samotnému návrhu, nekrytému financiami, dodal: „Sľubujete hladnému chleba, ale iba sľubujete, nedávate ho reálne.“ 
Za schválenie návrhu apeloval opätovne poslanec Bolaček a tiež poslanec Lach, ktorý zaspomínal, ako bol sám žiadateľom dotácie v minulosti. „Môžem povedať, že to bolo dehonestujúce tam sedieť štyri hodiny a potom sa tam spovedať ako žiačik pred ľuďmi, ktorí ani nechápali, o čom hovorím. Ak si takto predstavujeme pomoc zájmovým organizáciám v meste, tak ja pochybujem, že to bolo etické, resp. správne voči tým ľuďom.“
V záverečnom hlasovaní poslanci návrh komisie schválili tak ako bol predložený. Za hlasovali ôsmi poslanci (Bolaček, Džačár, Kemény, Kossuth, Lach, Mičudová, Pavlík, Pollák), proti boli šiesti (Bischof, Kovács, Kováč, Kuhn, Marko, Ocelník). Poslanec Burdiga nehlasoval a poslanci Beke a Focko neboli prítomní. Návrh bol schválený.
Video záznam RVTV z prerokovania tohto bodu si môžete pozrieť na YouTube kliknutím sem
Dokument: Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2012 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie

Príloha: Tabuľka

Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery