Vyjadrenie prednostu ObÚ

prednosta-l-hlavac-gratuluje-primatorovi-v-laciakovi.JPGSpolu s úryvkami zo správy Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá sťažnosťami Ing. Tibora Jedináka (ĽS-HZDS), prinášame vám v plnom znení aj reakciu prednostu ObÚ v Rožňave Mgr. Ľubomíra Hlaváča (SMER-SD).
„Problémom boli zvyšné tri miesta t.j. p. Ing. Polláková, p. Ing Štefan a PhDr. Matu, kde sme sa riadili usmernením najvyššieho služobného úradu, že na miesto predstaveného t.j. vedúceho odboru môže byť prijatý aj zamestnanec v dočasnej štátnej službe, kde došlo k zlej aplikácii zákona, ale keď sa vrátim k článku zo dňa 4.2.2008, že p. Matu bol menovaný bez výberového konania, p. Štefan bol vymenovaný za vedúceho Živnostenského odboru bez výberového konania a p. Polláková bola menovaná za vedúcu Ekonomického odboru tu zákon porušený nebol, pretože títo traja boli menovaní na zastupovanie predstaveného do výberového konania (podľa par. 30 ods. 8 zákona č. 312/2001 Z.z.).
Mám pred sebou zápisnicu o výsledku prešetrenia sťažnosti. Táto sťažnosť pozostávala z bodov a) až g) t.j. p. Jedinák poukazoval na 7 porušení z nich opodstatnené boli tri a), d), e) a 4 nie b), c), f), g).
Keď sa vrátime k danému článku z 8 zamestnancov 5 boli prijatí v poriadku u troch bol problém, ale nie v tom ako ako to bolo uvedené v článku, že boli vymenovaní za vedúcich odborov bez výberového konania.
Kontrola bola ukončená v piatok 11. 4. 2008 a v pondelok 14.4.2008 som tento rozpor so zákonom odstránil a od 15. 4.2008 bol stav v súlade so zákonom. Na záver už len toľko, že skutočnosti uvedené v článku zo dňa 4. 2. 2008 neboli zistené ako porušenie zákona, ale ako porušenia boli zistené iné tri skutočnosti, ktoré v článku nie sú uvedené.“

© Inforoznava.sk (Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk)

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery