Vstup do nemocnice označia aj vodorovným dopravným značením

Začiatkom marca oznámilo vedenie rožňavskej nemocnice, že parkovanie v jej areáli je zabezpečené prostredníctvom automatického parkovacieho systému. Zároveň sa zmenili pravidlá vstupu do areálu – hlavným vchodom sa len vchádza, výjazd je možný len cez východnú bránu, doteraz slúžiacu najmä pre zásobovanie.

Pre verejnosť je vyhradené parkovisko pri poliklinike (Zóna 2). Pri vstupnej závore je potrebné si vyzdvihnúť parkovací lístok a pred výjazdom z parkoviska uhradiť parkovné v automatickej pokladni. Potom treba parkovisko opustiť do 15 minút. Parkovanie je spoplatnené sumou 0,50 € za hodinu, kratšie ako 15 minút je zdarma.

Držitelia parkovacieho preukazu ZŤP a darcovia krvi v deň darovania krvi si môžu dať parkovací lístok bonifikovať (nemusia uhradiť poplatok za parkovanie) vo vestibule polikliniky v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 15:00 hod. Musia však predložiť preukaz osoby ZŤP a parkovací preukaz ZŤP, v prípade darcov krvi potvrdenie o darovaní krvi v daný deň.

aFTw_mapa_rv_park_jpg

Ďalšie parkovisko (Zóna 1) je vyhradená pre zamestnancov nemocnice (parkoviská pri lôžkových blokoch nemocnice, resp. pri technických objektoch nemocnice). Vstup do tejto zóny je umožnený aj návštevníkom nemocnice – na vyloženie, resp. naloženie pacientov pred ošetrením, resp. po ňom.

V takom prípade je potrebné si vyzdvihnúť pri vstupnej závore parkovací lístok a pred výjazdom uhradiť parkovné v automatickej pokladni. Následne do 15 minút opustiť parkovisko. Parkovanie v Zóne 1 je spoplatnené sumou 1,50 € za hodinu, kratšie ako 15 minút je aj tu zdarma. Pozor treba dať na vyznačené zákazy státia.

DSCF3913

Vjazd do Zóny 1 je rozdelený na dva jazdné pruhy – ľavý je určený pre vstup vozidiel zamestnancov a návštevníkov nemocnice, pravý je vyhradený pre vstup sanitiek, resp. vozidiel polície, hasičov apod. Zneužitie tohto vjazdu bude sankcionované sumou 50 eur.

Práve vstup do nemocnice dvomi pruhmi spôsobil, resp. spôsobuje niektorým vodičom problémy. Nevšimnú si dopravné značky a autom vchádzajú v pravom jazdnom pruhu, ako predtým.

Riaditeľa nemocnice Dušana Suchého sme sa preto spýtali, či neuvažujú aj o vodorovnom dopravnom značení – šípky priamo na vozovke by boli neprehliadnuteľnou navigáciou pre vodičov.

„Poldruha mesačná prevádzka parkovacieho systému nám priniesla viaceré skúsenosti,“ priznal riaditeľ. Dopravné značenie, ktoré je aktuálne na komunikáciách nemocnice inštalované, spĺňa podľa neho všetky náležitosti a bolo schválené relevantnými inštitúciami.
„Problémom je, že mnohí vodiči dopravné značky totálne ignorujú a nerešpektujú ich. Práve z tohto dôvodu plánujeme dopravné značenie doplniť o ďalšie prvky, prioritne o vodorovné dopravné značenie,“ spresnil.
„Pevne verím, že toto značenie pribudne v najbližších dňoch. Samozrejme to závisí aj od počasia,“ dodal na záver.
Foto & Video: infoRoznava.sk
Vyskúšali sme vjazd  a výjazd z areálu nemocnice

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery