Pripravili seminár Rozhoduj o Európe v Rožňave

Dvanásty seminár v rámci projektu Rozhoduj o Európe sa uskutoční v priestoroch Obchodnej akadémie v Rožňave v pondelok 13. apríla. Na seminári v Rožňave sa stretne 30 študentov zo 7 škôl z vybraných regiónov Slovenska.
Informoval nás o tom Michal Haman z Centra pre európsku politiku.
Centrum pre európsku politiku v spolupráci s českou neziskovou organizáciou EUTIS o.p.s. pripravili seminár, v rámci ktorého bude skupine študentov prezentovaná problematika európskej integrácie a Európskej únie.
V druhej časti seminára bude študentom prezentovaný štrukturovaný dialóg, v rámci ktorého budú účastníci diskutovať o témach, ktoré by chceli zmeniť vo svojom okolí, štáte alebo v EÚ.
V tretej časti seminára bude pomocou metódy škola hrou predstavená Rada EÚ. Účastníci seminára zasadnú v modelovej Rade EÚ a budú hľadať spoločné stanovisko k dôležitej medzinárodnej udalosti.
Cieľom projektu Rozhoduj o Európe je zvýšenie informovanosti o európskej integrácii, o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej generácie do rozhodovacieho procesu.
Seminár v Rožňave je dvanástym spomedzi šestnástich plánovaných. Ďalšie semináre sa uskutočnia v regiónoch Slovenska v priebehu apríla. Vyvrcholením projektu bude päťdňové modelové zasadnutie inštitúcií EÚ v Trenčiansky Tepliciach v júni.
Seminár je podporený z programu EÚ Erasmus+ a Nadácie Konrada Adenauera, partnerom je Katedra politológie Fakulty sociálnych štúdií, Masarykova univerzita Brno.
Foto: Archív CEP

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery