Verejnosť pozývajú na hrad

V stredu 6. augusta sa o 17-tej hodine uskutoční na hrade Krásna Hôrka verejné zhromaždenie.
Informovala nás o tom Judita Krajčiová, kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar.
„Záleží nám na informovanosti verejnosti o priebehu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka. Občania regiónu budú informovaní o doterajšom priebehu prác, momentálnom stave a plánovaných prácach v terajšej etape rekonštrukcie hradu,“ spresnila.
Stretnutie sa bude konať na druhom nádvorí hradu a prítomných bude informovať Július Barczi, námestník GR SNM pre Úsek hradov, zámkov a kaštieľov, ktorý v súčasnosti priamo riadi aj SNM – Múzeum Betliar.

Výskum odhalil zaujímavé objavy

Výsledky výskumu na hrade Krásna Hôrka prinášajú zaujímavé objavy o histórii hradu. Postup obnovy hradu, ktorý takmer ľahol popolom pri obrovskom požiari v marci 2012, určuje do veľkej miery práve architektonicko-historický výskum.
Ako pre agentúru SITA povedala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar Judita Krajčiová, výskum odhalil ako hrad rástol a priniesol novinky o jeho stavebnom vývoji.
Pamiatkari odhalili základy stredovekého paláca, ktorý bol postupne zastavaný novšími časťami hradu. „Okrem toho sa pod omietkami obytného paláca objavili kresby žoldnierov pochádzajúce až z renesančných čias a tiež odkazy dávnych návštevníkov z prelomu 19. a 20. storočia,“ opísala zaujímavosti Krajčiová. Všetky objavy ako aj zbierkové predmety sa dokumentujú a predstavia vo veľkej publikácii pripravovanej k otvoreniu hradu.
Rekonštrukcia hradu, ktorý patrí pod správu Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar je v súčasnosti v druhej z celkovo troch etáp. Druhá etapa „Trvalé krovy a strechy“ bude trvať najbližší rok a pol. „Momentálne nový zhotoviteľ preveruje doterajšie práce a finišujú sa prípravy na práce v dielni. Časti konštrukcie krovov sa totiž vyrobia v dielni a hotové sa budú skladať priamo na Krásnej Hôrke,“ informovala agentúru SITA Judita Krajčiová zo SNM – Múzea Betliar.
„Naše partnerské organizácie v Brne v Českej republike a Egri v Maďarsku reštaurujú na vlastné náklady naše požiarom poškodené zbierkové predmety. Ešte toto leto je v pláne reštaurátorský výskum fresiek v hradnej kaplnke,“ priblížila ďalej pre SITA aktuálne dianie na Krásnej Hôrke Judita Krajčiová. Dodala, že odborní pracovníci múzea pripravili novú koncepciu využitia hradu, napríklad nové obslužné priestory, expozície a služby a priestory pre návštevníkov hradu.
Múzeum Betliar pracuje v súčasnosti aj na obnove stálej expozície exotických trofejí, orientálnych zbraní a egyptológie v kaštieli Betliar. Vynovená expozícia by svoje brány verejnosti mala otvoriť v polovici augusta, dodala Judita Krajčiová.
Rekonštrukcia požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka nad obcou Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava dosiahla koncom apríla približne 1,2 milióna eur. Dva roky od ničivého požiaru sa však náklady na celkovú obnovu hradu nedajú presne vyčísliť. Dôvodom je náročnosť nielen stavebnej, ale aj pamiatkovej obnovy a reštaurovanie zbierkových predmetov poškodených požiarom.
Na obnovu hradu prispela aj verejnosť v zbierke, ktorú vyhlásilo SNM 13. marca 2012, teda tri dni po katastrofickom požiari. Zbierka trvala do 14. marca 2014 a za ten čas sa v nej vyzbieralo 180 521,39 eura. Čistý výnos zo zbierky – teda celých 100 percent vyzbieranej sumy, sa použije na obnovu a ochranu hradu Krásna Hôrka, najmä na obnovu hradnej kaplnky, jej nástenných malieb a zreštaurovanie vybraných poškodených predmetov.
Komplexná obnova hradu Krásna Hôrka je rozdelená na tri etapy. Prvá etapa obnovy hradu nazvaná „Dočasné prestrešenie a lešenie“ sa skončila na konci mája tohto roka. Práce na druhej etape obnovy nazvanej „Trvalé krovy a strechy“ sú naplánované na tento a budúci rok. Tretia etapa „Ostatné konštrukcie a médiá“ je rozdelená na niekoľko samostatných etáp.
Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 14. storočia ľahla popolom v sobotu 10. marca 2012. Necelý rok predtým, v apríli roku 2011, hrad zrekonštruovali. Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM – Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Stála hradná expozícia prezentovala staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahovali cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosti, hudobné nástroje, textílie a obrazy. Väčšinu z nich sa našťastie podarilo pred ohňom zachrániť.
Požiar zničil všetky strechy, mimoriadne vysoké teploty vážne poškodili časti múrov, zničená bola aj časť expozície otvorenej v roku 2011 na hornom hrade. V čase požiaru bolo na Krásnej Hôrke umiestnených 4 229 zbierkových predmetov vrátane predmetov v depozitároch. Pri požiari bolo poškodených a zničených 352 zbierkových predmetov, úplne zničené boli aj tri zvony zo zvonice kaplnky. Niektoré sa nepodarí nikdy nahradiť.
Foto: Archív infoRoznava.sk / Belo Hefler

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

Zaradené pod:
× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery