Vedľa Burdigu zasadol Marko

V úvode štvrtkového rokovania Mestského zastupiteľstva v Rožňave vymenoval primátor Pavol Burdiga (Most) svojho nového zástupcu.
Stal sa ním nominant OKS, poslanec Peter Marko, šéf komisie výstavby zastupiteľstva a najnovšie aj člen komisie finančnej. Funkcie sa ujme v pondelok 3. marca „v rozsahu určenom v písomnom poverení“.
Ako sa ďalej v dôvodovej správe uvádza, post zástupcu primátora bude vykonávať bez určenia úväzku. Samotné odmeňovanie zástupcu primátora bude riešené v súlade s Poriadkom odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava, čo v praxi znamená, že poslanci budú výšku odmeny schvaľovať na základe návrhu primátora.
V úvode rokovania zastupiteľstva poslanci na základe Markovho návrhu stiahli z programu bod o odmene, ktorú mu navrhol primátor za to, že “sa aktívne podieľal na stavebnej akcii “Rekonštrukcia Námestia baníkov“ najmä v oblasti technického riešenia, koordinácie prác a dozorovania.”
Technický dozor rekonštrukcie zabezpečovala formálne firma poslanca Ľudovíta Kossutha KK Staving, ktorá súťaž vyhrala s ponúknutou cenou 24 900 Eur. V subdodávke to však vykonávala firma Marko s. r. o. Rožňava poslanca Petra Marka.
Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery