Rokovanie mestského parlamentu

Štvrtkové rokovanie (27. 2.) Mestského zastupiteľstva v Rožňave má v navrhnutom programe celkom 25 bodov, vrátane obligátnej diskusie občanov medzi 17 a 18 hodinou.
Primátor oznámi meno svojho nového zástupcu spomedzi 17-tich poslancov, ktorí schvália rozpočet mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.
Zaoberať sa budú tiež všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré sa týkajú udržiavania čistoty a verejného poriadku, zabezpečenia stravovania a čiastočných úhrad v školských zariadeniach, trhového poriadku a kroniky mesta.
Zastupiteľstvo bude schvaľovať aj zmenu v štatúte mesta, ktorá umožní primátorovi menovať a odvolávať kronikára mesta bez potreby súhlasu zastupiteľstva.
V programe rokovania je taktiež ročná zmluva s firmou Brantner Gemer a program odpadového hospodárstva mesta.
Veľkú časť programu zaberú poslancom majetkoprávne záležitosti.
Poslanci budú tiež schvaľovať návrh ocenení najúspešnejší športovec a športový kolektív za rok 2013, vrátane ocenenia športových veteránov.
Predložený majú taktiež návrh na odmenu pre poslanca Petra Marka (nom. OKS), ktorú mu navrhol primátor za to, že „sa aktívne podieľal na stavebnej akcii „Rekonštrukcia Námestia baníkov“ najmä v oblasti technického riešenia, koordinácie prác a dozorovania.“ Ako nás však v stredu popoludní poslanec Marko informoval, odmeny vo výške tisíc eur sa rozhodol vzdať.
V záverečnej časti rokovania, ktoré začína od 13-tej hodiny, sa budú poslanci venovať mestskej polícii a správam hlavnej kontrolórky.
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk / Rokovanie MZ Rožňava 10. februára 2014

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery