V stredu si môžete zadarmo otestovať pľúca

Zmerať kapacitu svojich pľúc si môžu bezplatným spirometrickým vyšetrením obyvatelia vybraných slovenských miest. V Rožňave tak môžete urobiť v stredu 24. septembra na Námestí baníkov od 13-tej do 16-tej hodiny.
Nadačný fond Pre zdravé pľúca s podporou spoločnosti Novartis realizuje od 20. do 25. septembra 2014 CHOCHP Tour po Slovensku. Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť verejnosti na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Týmto závažným respiračným ochorením totiž trpí na Slovensku viac ako 10% populácie.
Aj napriek závažnosti tohto ochorenia, ktoré sa z hľadiska mortality vyrovná onkologickým ochoreniam, je povedomie o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) pomerne nízke. Pacienti podceňujú prvé príznaky ako je kašeľ alebo dýchavica a k lekárovi prichádzajú často krát neskoro.
„Žiaľ štatistiky ukazujú, že miera informovanosti verejnosti o tomto ochorení je na Slovensku nízka. Napriek  tomu, že je to v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie, včasnou diagnostikou a pravidelnou dispenzarizáciou vieme pacientom skvalitniť ich život. Dôležité je, aby nepodceňovali príznaky a navštívili včas lekára,“ hovorí Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.
Jednou z dôležitých činností Nadačného fondu Pre zdravé pľúca je vzdelávať verejnosť o tomto ochorení. Aj preto v spolupráci so spoločnosťou Novartis organizuje  tzv. CHOCHP Tour.
Auto s označením Nadačný fond Pre zdravé pľúca je vybavené mobilným spirometrom, pričom v každom meste je pre pacientov k dispozícii aj lekár – pneumológ, ktorý priamo na mieste zhodnotí výsledky spirometrického vyšetrenia a odkonzultuje ich s pacientom.
Cieľom podujatia je odhaliť pacientov, ktorí sa na CHOCHP neliečia, ale trpia touto chorobou.
Nadačný fond Pre zdravé pľúca vznikol za účelom pomáhať pacientom, ktorí majú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, a to v oblasti čiastočnej kompenzácie cestovných výdavkov, finančnou pomocou na nákup vitamínov a antacíd a v oblasti služieb, zlepšujúcich kvalitu života pacientov s touto chorobou.
Jedným z dôležitých cieľov fondu je šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, ktorá patrí medzi nevyliečiteľné ochorenia. Viac info na prezdravepluca.sk.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli