V Podhradí založili iniciatívu

Včera a dnes v popoludňajších hodinách bol do schránok občanov v obci distribuovaný nový „občasník“.

Tento počin je prvou lastovičkou z hniezda občianskej iniciatívy, ktorá vznikla začiatkom mája v Krásnohorskom Podhradí.
Už názov „Za krajšie Podhradie“ naznačuje, o čo občianskym aktivistom ide. Krajšie Podhradie „sa bude v nasledovnom období angažovať pri postupnom odkrývaní a zverejňovaní nezákonnosti, ktorú spôsobila miestna samospráva v ostatnom období“ – ako sa môžeme zo samotných tlačovín dozvedieť.
Ako ďalej vysvetľujú, „pozornosť budú venovať aj prípravám komunálnych volieb v novembri 2010.“ Či to v praxi znamená, že ich zaujíma výmena osôb a obsadenia na všetkých postoch v samospráve obce a tým pádom aj kandidovanie na tieto dôležité posty, by sa čitatelia mali dozvedieť v nasledujúcich číslach.
Články a príspevky sú kritické, riešenia zatiaľ neponúkajú, ale ako sami spomínajú, v prvom rade im ide o samotné zverejňovanie skutočností a oboznamovanie občanov Krásnohorského Podhradia s informáciami, ktorým sa ich doteraz nedostávalo. (Vďaka tomu ich zaujal aj článok o cestovnom ruchu, ktorý sme nedávno na našom portáli zverejnili).
Tento reklamno-informačný občasník teda nastúpil ako konkurent oficiálnych novín „Život pod hradom“, ktoré vydáva Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí pod vedením šéfredaktora (a zástupcu starostu v jednej osobe) Mgr. Jána Leška. Obecným novinám je verejnosťou už dlhšie vytýkané, obdobne ako pred časom aj „Rožňavským listom“, ktoré občania mesta premenovali na hlásnu trúbu mestského úradu, že nemapujú realitu.
Podnetov a listov v redakcii  „Života pod hradom“ od obyvateľov obce mnoho nemajú, dôvodom je možno aj skutočnosť, že do dnešného dňa nemajú vlastnú emailovú schránku.
Otázka financovania Rožňavských listov bola tiež dlhodobo pretriasanou témou. V  prípade krásnohorských obecných novín v schválenom rozpočte obce na rok 2010 samostatnú položku, ktorá by zahrňovala náklady na výrobu, tlač, distribúciu a odmeny redakčnej rade, nenájdete.
Aktivisti „spod hradu“ vydávajú svoje rovnomenné noviny na vlastné náklady. Uvidíme, ako boj o záujem čitateľov, ale aj záujem občanov o veci verejné, dopadne. V nasledujúcich vydaniach občasníka sľubujú ďalšie horúce témy.
Ich prvou konkrétnou aktivitou je návrh na zníženie počtu poslancov obecného zastupiteľstva zo súčasných 9 na 7 a s ním spojená petícia.
Mená členov petičného výboru sú zverejnené, pravdepodobne ich budete v nasledujúcich dňoch častejšie stretávať pri zbieraní podpisov. Či sú mená členov petičného výboru a aktivistov identické, či sa môžete k ich iniciatíve pripojiť a čo plánujú okrem upozorňovania na pálčivé problémy, prípadne čím prekvapia v nasledujúcom čísle občasníka, o tom budeme onedlho informovať.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli