V Gemerskej Polome ukončili stavbu kanalizácie a ČOV

V sobotu 10. septembra sa uskutočnilo odovzdanie novovybudovanej kanalizácie a ČOV v obci Gemerská Poloma. Symbolický kľúč od diela si slávnostne odovzd Miroslav Michalka, starosta obce a Martin Scherer, zástupca Švajčiarskej konfederácie, vedúci Kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Na slávnostnom odovzdaní bol prítomný aj Ivan Ivančin, riaditeľ Odboru implementácie a riadenia Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR. Medzi pozvanými hosťami boli taktiež zástupcovia dodávateľských organizácií, starostovia susedných obcí, ďalší členovia projektového tímu a viac ako tisíc obyvateľov obce. Súčasťou slávnostného podujatia bol bohatý kultúrny program, na ktorom sa prezentovali najmä súbory a jednotlivci, pôsobiaci priamo v obci.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obec Gemerská Poloma bola jednou zo šiestich obcí, ktoré z Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce dostali podporu na výstavbu verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Zmluva o realizácii projektu bola podpísaná 13. júna 2012. Nenávratný finančný príspevok dosial celkovú výšku takmer 6,01 mil. eur. Obec sa spolupodieľa na financovaní z vlastných zdrojov celkovou čiastkou viac ako 251 tis. eur.
Po absolvovaní potrebných procesov obstarávania sa 3. marca 2014 uskutočnil prvý výkop kanalizácie a 23. marca 2014 bol slávnostne osadený základný kameň stavby. Všetky časti stavby boli úspešne ukončené a skolaudované v auguste 2016, kedy zároveň bola ČOV a kanalizácia spustená do skúšobnej prevádzky. Hlavným zhotoviteľom stavby bola firma Ing. Vladimír Maduda -PLYSPO.

SONY DSC
SONY DSC

Počas projektu sa vybudovalo celkovo takmer 10,5 km kanalizácie a 3 km domových prípojok, na ktoré sa môže pripojiť viac ako 550 domácností a subjektov. Po stavbe bolo obnovených takmer 20 tis. m2 miestnych komunikácií. Okrem výstavby ČOV a kanalizácie obec v rámci projektu zakúpila aj technické vybavenie, ako napríklad traktor s čistiacou cisternou na údržbu kanalizácie, záložné generátory na zabezpečenie chodu ČOV a čerpacích staníc a iné.
„V súčasnosti prebieha napájanie sa domácností na kanalizáciu a skúšobná prevádzka čistiarne odpadových vôd. Celý zrealizovaný projekt výrazným spôsobom ovplyvní kvalitu života v obci,“ povedal starosta Miroslav Michalka.
Občania obce Gemerská Poloma ďakujú všetkým, ktorí podporili a spolupodieľali sa na realizácii tohto stavebného diela a pomohli tomu, aby dnešné i budúce generácie obyvateľov mohli žiť v zdravšom životnom prostredí.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery