Nedeľný koncert v rožňavskom kostole sv. Anny bol poctou Láske

Sú v živote chvíle, keď kráčate s istotou aj bez prísľubu zdaru. Veríte svojmu srdcu a do jeho služieb dávate svoj rozum. Nedeľný „Koncert pre Alenku – Koncert pre Lásku“ bol pre mňa takýmto vykročením. S jedinou ambíciou – aby Láska, zvoniaca spevom, hudbou i slovom, rozohriala srdce každému, kto naň príde.

Alena Temesiová
Alena Temesiová

Preplnený kostol sv. Anny v Rožňave bol v nedeľný podvečer svedkom ľudskej spolupatričnosti a Krásna. V dobrovoľnom vstupnom, určenom na vzdelávanie detí z detského domova, bola vyzbieraná suma 828 eur! Koncert bol zároveň poctou mojej milovanej Alenke k jej nedožitým 55. narodeninám – ona bola strojcom tohto zážitku! Tak veľa vás prišlo, vážim si to a zaväzuje ma to.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli koncert zorganizovať, ktorí ho podporili a obzvlášť ďakujem samotným účinkujúcim – je neuveriteľné, že boli ochotní sa stretnúť z rôznych miest svojho súčasného pôsobenia v jeden deň v našom malom a azda ešte stále milom mestečku, aby nás potešili svojím umením. Ovácie na záver boli pre nich zaslúžené, ďakujem!

Preplnený Kostol sv. Anny v Rožňave
Preplnený Kostol sv. Anny v Rožňave

Vznikajúce o. z. ALENKA s logom červeného motýľa bude v podobných charitatívnych podujatiach pokračovať so všetkou snahou o ich profesionálnu úroveň.

Belo Hefler

Peter Bálint

Peter Bálint

Kristián a Julka odovzdali ruže účinkujúcim - Alene Temesiovej, Štefanovi Hundžovi, Helene Pál Balážovej, Miklósovi Nyékimu, Petrovi Bálintovi, Jozefovi Markotánovi a Lille Izsóf

Kristián a Julka odovzdali ruže účinkujúcim – Alene Temesiovej, Štefanovi Hundžovi, Helene Pál Balážovej, Miklósovi Nyékimu, Petrovi Bálintovi, Jozefovi Markotánovi a Lille Izsóf

13-min. zostrih koncertu:

35-min. záznam koncertu:


Miklós Nyéki v závere koncertu prečítal Hymnus Lásky (Prvý List Korinťanom), slová sprevádzal na klavíri Alenkinou obľúbenou skladbou od Stinga „Every Breath You Take“.

Hymnus Lásky

Keby som ovládal všetky reči sveta a vedel hovoriť vznešene ako sám anjel, ale nemal by som lásku, moje slová by boli iba prázdnym zvukom ako dunenie zvonu alebo rinčanie kovu.

A keby som sa mohol honosiť, že mojimi ústami hovorí Boh a že poznám všetky tajomstvá a keby som mal takú veľkú vieru, že by som mohol aj vrchy prenášať, ak by som nemal lásku, nebol by som ničím.

A keby som rozdal všetok svoj majetok, ba keby som sa dal pre vieru aj upáliť, a pritom by som to robil bez lásky, nič by mi to neosožilo.

Láska je zhovievavá, nežná, nepozná závisť. Nevystatuje sa a nie je domýšľavá, nekoná nečestne, nehľadá svoj osoh, nerozčuľuje sa pre nepochopenie, ani nespomína na krivdy, nie je škodoradostná, ale má záľubu v pravde.

So všetkým sa vie vyrovnať, jej viera, nádej a vytrvalosť sú nevyčerpateľné.

Láska nemá konca. Proroctvá zamĺknu, jazyky dovravia, vedomosti sa rozplynú – veď všetky naše vedomosti sú neúplné a všetko prorokovanie čiastočné.

Keď ich miesto zaujme úplnosť a dokonalosť, všetko neúplné a obmedzené bude prekonané.

Kým som bol dieťaťom, detský bol aj môj rozhľad a spôsob myslenia. Už som však vyrástol z detských topánok a spolu s nimi som odložil aj detské predstavy.

V tomto živote môžeme vidieť len čosi ako zahmlený obraz v zrkadle, ale potom uvidíme Boha tvárou v tvár. Zatiaľ ho poznáme iba čiastočne — potom ho budeme poznať tak, ako on už teraz pozná nás.

Teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska.

Foto: iR Rudo Štober

Dokument: Účinkujúci a program

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery