Novela zúži priestor pre svojvôlu komunálnych politikov

Zasadnutia komisií mestského zastupiteľstva a mestskej rady by mali byť podľa poslancov Ivana Kuhna (OKS) a Karola Kováča (Nez.) verejné. Hoci sa o tento prejav transparentnosti usilovali v Rožňave už dávnejšie, návrh pozvať občanov a vypočuť si ich názor, neprešiel.
Pomoc prichádza takpovediac zhora a to zmenou zákona o obecnom zriadení. Navrhuje ju poslankyňa NR SR Viera Dubačová (OĽANO – NOVA) s podporou svojich kolegov Ota Žarnaya a Jána Budaja.
Na rozdiel od zasadnutí mestských a obecných zastupiteľstiev sú rokovania komisií a rád spravidla neverejné. Rozhoduje sa na nich o mestských, a teda občianskych záležitostiach a následné schvaľovanie na rokovaní zastupiteľstva býva často už len akousi formalitou.
“V zastupiteľskej demokracii je verejná kontrola nevyhnutnosťou. Zavedenie verejných zasadnutí obecných rád a komisií zastupiteľstiev zvyknú kandidáti pred voľbami sľubovať, no po zvolení sa už nie každému pozdáva, že mu ľudia môžu pozerať na prsty,“ hovorí Viera Dubačová.
“V konečnom dôsledku by sa prijatím novely zúžil priestor pre uplatňovanie svojvôle komunálnych politikov voči verejnosti,” dodala.
Jej názor zdieľajú aj niektorí rožńavskí poslanci, no na regionálnej pôde sa im pre nedostatok podpory od svojich kolegov, nepodarilo otvorené zasadnutia komisií pretlačiť.

“Ja som samozrejme za to, aby boli verejné. S Matúšom Bischofom a Radom Kovácsom sme to navrhovali ešte na začiatku minulého volebného obdobia, niekedy začiatkom roku 2011, keď sa schvaľovali zmeny v rokovacích poriadkoch MZ a komisií, ale boli sme v menšine. Takže, ak to bude zo zákona, nebudeme už o to musieť bojovať,“
vysvetľuje Kuhn.
Jeho kolega Karol Kováč má ten istý názor. “Áno, myslím si, že by mali byť zasadnutia komisií verejné. A to z dvoch dôvodov. Prvým z nich je postoj k občanom mesta a prezentovanie, že nemáme čo tajiť. Druhým je zapojenie obyvateľov. Čím viac hláv tým viac rozumu, ako sa hovorí”.
Ktokoľvek, kto ponúkne svoj odborný ale aj laický názor, je podľa poslanca Karola Kováča prínosom k problematike, ktorou sa komisia zaberá.
Dobrá myšlienka je vec jedna, no samotné zapojenie sa občanov do verejných aktivít, je vec druhá. I. Kuhn je presvedčený, že záujem o zasadnutia komisií by bol minimálny.
“Koniec-koncov, zasadnutia MZ sú verejné a miesta pre verejnosť sú málokedy obsadené. Aj keď je pravda, že zasadnutia MZ sú predpoludním, keď väčšina ľudí je v práci, ale ani v časoch, keď boli zasadnutia MZ popoludní, tak tá účasť verejnosti nebola výrazne vyššia,“ myslí si I. Kuhn.
Ak sa v komisií prerokováva bod, ktorý sa týka konkrétneho občana, môže ten požiadať komisiu, aby mu umožnila zúčastniť sa na rokovaní o tomto konkrétnom bode už teraz.
“Na finančnej komisii sme v takých prípadoch zatiaľ vždy odhlasovali účasť dotyčného,“ uzavrel I. Kuhn.
Plénum Národnej rady Slovenskej republiky by sa navrhnutým zákonom malo v prvom čítaní zaoberať na svojej šiestej schôdzi v tomto volebnom období v polovici júna.
Renáta MAZURKOVÁ
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk/ Jaro Maliňák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery