Upratovali v betliarskom parku

BETLIAR – 21. september je Svetovým dňom vďačnosti a tento aj nasledovný deň sú aj symbolom iniciatívy dobrovoľníckej práce u nás na Slovensku, spojeným so zapojením sa do rôznych aktivít.
Diecézna Charita Rožňava má svojich dvadsať zamestnancov so stálymi pracovnými zmluvami, jedenásť zamestnancov na pracovné dohody a pätnásť dobrovoľníkov. Vykonávajú dobrovoľnícke aktivity v priebehu celého roka, hlavne v tej oblasti, v čom má Diecézna Charita Rožňava prioritné zameranie – v oblasti sociálnych služieb formou pomoci občanom v rôznom stupni odkázanosti. V každom meste, kde pôsobí ( Rožňava, Lučenec, Kokava, Gelnica, Fiľakovo), svoje dobrovoľnícke aktivity prispôsobuje miestnym podmienkam.
Z iniciatívy dobrovoľníkov a zamestnancov centra Diecéznej Charity Rožňava a Charitatívnosociálneho centra v meste Rožňava v tento deň uskutočnili dobrovoľnú pomoc. Po dohode s vedením SNM – Múzeum Betliar im bolo umožnené v tento deň vykonať aktivitu v oblasti životného prostredia a kultúry. „Dohodli sme sa, že vyčistíme v historickom parku kaštieľa Betliar odvodňovacie rigoly od buriny, trávy a konárov. Vyčistením sa odstránil rušivý vplyv vyrastajúcej buriny, suchých konárov na úpravu lúky, lesa a chodníkov v parku,“ uviedol pre infoRoznava.sk Jozef Kováč, riaditeľ Diecéznej Charity Rožňava.
Pozvaní boli aj občania Rožňavy, ktorým organizácia poskytuje pomoc v ich odkázanosti, keďže si svoju sociálnu situáciu sami nevedia riešiť z rôznych príčin. „Prišli pomôcť šiesti takíto občania. Bola to pre nich aj činnosť v rámci ich terapie, získania dôvery, hľadania si uplatnenia v ich ťažkej životnej situácii. Vďačnosť týchto občanov za pozvanie a zapojenie sa do spoločnej práce bola veľká a aj napriek ich obmedzeniam boli významnou pomocou pre nás, pre konečného užívateľa a hlavne pre nich samotných,“ uviedol ďalej Kováč.
Ako uviedol na záver, vďaka dobrovoľníkom za pomoc pri skrášlení parku kaštieľa Betliar bola vyjadrená s veľkou vďačnosťou aj od vedúcich pracovníkov tohto múzea. „Aj touto cestou vedenie Diecéznej Charity Rožňava ďakuje vedeniu múzea Kaštieľa Betliar za akceptovanie ponuky dobrovoľnej pomoci a vzájomnej spolupráce,“ dodal an záver.
Foto: Diecézna Charita Rožňava

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery