Spustili petíciu za zachovanie Amálie

ROŽŇAVA – V minulých dňoch sme informovali o liste rodičov detí z rožňavskej Amalie – Domova sociálnych služieb zdravotne postihnutých, ktorým protestovali proti zámeru krajskej samosprávy zrušiť toto zariadenie, situované v rodinnom dome so záhradou, a asi dvadsiatku klientov presunúť do sociálneho zariadenia Jasanima, sídliace v jednom z pavilónov v areáli nemocnice.
„Z hľadiska perspektívy ďalšieho rozvoja poskytovaných sociálnych služieb a napĺňania priestorových podmienok kvality je objekt zariadenia (Amália) nevyhovujúci. Nedostatočná rozloha znižuje kvalitu bývania a architektonické bariéry neumožňujú poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,” uviedla vtedy okrem iného na margo zámeru Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu KSK Zdenka Trebuľu (Smer-SD).
Dnes sme aj my dostali do redakcie petíciu, ktorá vyzýva k podpore zachovania Domova sociálnych služieb Amália a žiada predsedu Košického samosprávneho kraja o zrušenie rozhodnutia, ktorým sa má DSS Amália zlúčiť s ďalšími zariadeniami sociálnych služieb v meste Rožňava a presťahovať sa do priestorov, v ktorých sídli DSS Jasanima.
„Uvedomujeme si zložitú ekonomickú situáciu, v ktorej sa nachádza Košický samosprávny kraj, zriaďovateľ DSS Amália. Sme však presvedčení, že práve v tomto prípade by nemali byť ekonomické dôvody tie najdôležitejšie. Za oveľa podstatnejšie považujeme zachovanie kvality poskytovaných služieb klientom DSS Amália, ktorá bude podľa nášho názoru týmto krokom ohrozená,“ uvádza sa v petícii. „Sme presvedčení, že je v silách kompetentných v krajskej i v mestskej samospráve, aby našli iné možnosti zachovania tohto zariadenia a služieb, ktoré poskytuje, minimálne v takej kvalite a rozsahu ako doteraz.“
Organizátormi petície sú poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave, Radoslav Kovács (Nez.), podpredseda sociálnej komisie a Matúš Bischof (OKS), podpredseda komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
„Mam zato že racionalizácia je potrebná. Potiaľ súhlas. Ale keď racionalizujeme v tak veľmi citlivej otázke ako je táto, som absolútne presvedčený, že KSK si zvolilo veľmi nešťastné riešenie,“ uviedol pre infoRoznava.sk Bischof. „Nemožno zlučovať spomínané inštitúcie bez toho, aby klientom DSS Amália nebolo ublížené. Nesúhlasím s riešením ktoré si v tejto veci zvolil KSK,“ dodal.
„Som presvedčený, že mesto je v prvom rade samospráva a tá má zase zmysel len ako komunita. Komunitu tvoria ľudia a vzťahy medzi nimi, ktoré sú za každých okolností mnohovrstevnaté. Tieto vzťahy nás ovplyvňujú – priamo či nepriamo – formujú naše charaktery, myslenie a konanie,“ vysvetlil svoj postoj Radoslav Kovács. „To, že v našom meste je čosi také ako DSS Amália, je preň darom z nebies. Ich existencia robí toto mesto lepším. Verím, že keď tu stretávam dobrých ľudi, tak je to aj preto, že sú títo ľudia v nejakom kontakte s Amáliou. A preto chcem, aby tu Amália ostala – aby tu bolo aj vďaka nim stále viac dobrých ľudí.“
Ako ďalej dodal, ekonomické dôvody „racionalizácie“ sú práve z tohto pohľadu druho – či skôr treťoradé. „Peniaze pre nich nie sú vyhodené peniaze – sú to jedny z najlepšie investovaných peňazí v tomto meste.“
Podpísané petičné hárky je potrebné doručiť na adresy organizátorov, uvedené v petičnom hárku. Petíciu môžete podpísať aj na stránke Changenet.sk – kliknutím sem
Dokument:  Petičný hárok
Petícia na komunitnej sieti Facebook: kliknite sem 
Foto: Archív infoRoznava.sk/Organizátori petície, poslanci Radoslav Kovács a Matúš Bischof 
Súvisiace články: Amaliu pohltí domov dôchodcov

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery