Tri ruže žiadajú odpustenie nájmu

ROŽŇAVA – Známa rožňavská reštaurácia Tri ruže je až do 30. júna 2014 v prenájme spoločnosti Agrex s. r. o., ktorá doručila mestu začiatkom júla list.
Konateľ firmy Peter Legnár, predtým šéf miestnej pobočky Strany maďarskej koalície (od dnes pod názvom Strana maďarskej komunity) v liste žiada „odpustenie nájomného za III. a IV. štvrťrok 2012 a do doby, kým bude ukončená celková rekonštrukcia námestia.“
Pripomína, že 8. marca sa začal archeologický prieskum v súvislosti s rekonštrukciou námestia, následne 19. marca bola odstránená letná terasa reštaurácie z verejného priestranstva. „Tieto skutočnosti vo veľkej miere sťažili a takmer znemožnili dôstojný prístup zákazníkom k prevádzke a z toho dôvodu od obdobia začatia rekonštrukčných prác došlo k zníženiu obratu o 70 %,“ argumentuje Legnár.
Firma platí mestu štvrťročné nájomné vo výške 2 612,49 Eur. Mestské zastupiteľstvo môže v prípadoch „hodných osobitného zreteľa“ nájomné znížit‘ alebo odpustit‘, ak tak rozhodne trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých 17-tich poslancov.
Zastupiteľstvo by o tom malo rokovať na svojom zasadnutí vo štvrtok 27. septembra.
Dokument: AGREX s.r.o. Rožňava – žiadosť o odpustenie nájomného
Foto: Archív infoRoznava.sk / Práce na rekonštrukcii námestia pokračovali nepretržite aj počas horúcich letných dní

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery