Trenažér vraj môžu premiestniť

Hala s trenažérom ModularZačiatkom mesiaca sme infomovali o možnom odchode raketometného oddielu z vojenskej posádky v Rožňave. Spolu s práporom radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pozemných síl sú tu obidva jednotky dislokované od r. 2005.
Na verejnosť prenikla nepotvrdená informácia, že v rámci najnovšej reorganizácie by mal približne 300-členný raketometný oddiel opustiť rožňavskú posádku. Naopak, asi o 120 pracovných miest by sa mal údajne rozrásť prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. V celku by to teda znamenalo úbytok takmer o 200 vojakov.
“Raketometný oddiel Pozemných síl OS SR bude v súlade s pripravovaným vnútorným organizačným členením OS SR pre rok 2014 transformovaný do práporu palebnej podpory. O jeho prípadnej dislokácií do inej posádky OS SR nebolo doposiaľ rozhodnuté,” uviedol vtedy Milan Vanga, hovorca Ozbrojených síl SR.
Pre raketometný oddiel PS bola podľa zmluvy o dielo č.PSB-9-95/2008 RV, uverejnenej na stránke www.zmluvy.gov.sk koncom roka 2008 postavená hala (trenažér MODULAR) v celkovej hodnote 4 299 608,44 Sk (142 720,85 €).
Aktuálne sme sa na Ministerstve obrany SR zaujímali, či v prípade, ak by sa rozhodlo, že raketometný oddiel bude dislokovaný do inej posádky, bude možné tento trenažér presťahovať do inej posádky.
Ak jeho demontáž nebude možná, čo plánuje armáda s trenažérom, ktorý zostane v Rožňave? Ešte k tej možnej dislokácii raketometného oddielu: Sú stanovené varianty, kde by mohol byť prápor palebnej podpory dislokovaný? Uvažuje sa aj o ponechaní práporu palebnej podpory v posádke Rožňava?
„V súčasnej dobe sa nezaoberáme možnosťou sťahovania trenažéra pre palebný systém MODULAR,“ vysvetli Vanga. Podľa jeho slov demontáž trenažéra a jeho následná montáž je v zásade možná v ktoromkoľvek útvare, resp. zariadení Ozbrojených síl SR s vhodným dispozičným usporiadaním.
Podotkol však, že tento proces by si vyžadoval nevyhnutné stavebné úpravy v priestore jeho montáže, pričom opätovne potvrdil, že o zmene dislokácie útvarov a zariadení Ozbrojených síl SR nebolo rozhodnuté.
„V súčasnosti je celá séria dokumentov, zabezpečujúcich implementáciu záverov Bielej knihy o obrane SR, v procese spracovania a schvaľovania,“ dodal na záver.
Dokument – Zmluva o dielo Posádková správa budov a UNISTAV
Foto: Archív infoRoznava.sk / Deň otvorených dverí. Hala, v ktorej sa nachádza trenažér Modular 
Súvisiace články: Ostanú delostrelci v Rožňave?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery