Tibor Takáč / Zamknutá múdrosť?

Ing. Tibor TakáčChcel som si podrobnejšie preštudovať rozpočet nášho mesta (ktorý je vraj v kritickej situácii) s úmyslom, že možno mi niečo rozumné napadne, ako pomôcť vedeniu mesta, či poslancom nejakou dobrou radou (aspoň na tomto portáli), no bola to zbytočná strata času.
Dopracoval som sa iba k nejakej veľmi hrubej číselnej tabuľke, tzv. bilancii rozpočtu, resp. návrhu rozpočtu na roky 2009, 2010 a 2011:
http://www.roznava.sk/portal/informacie/File/Rozpocet09_10_11.pdf ,
ktorý sa nedá na monitore ani poriadne prezrieť (vždy vidíte maximálne iba jednu stranu a stráca sa náväznosť) a keď som si chcel pomôcť a tie tabuľky vytlačiť, zistil som, že ešte aj tie nič nehovoriace tabuľky sú zamknuté a vytlačiť sa nedajú!!!
Tomu už teda vôbec nerozumiem, že prečo sa mesto takto “transparentne” rozhodlo informovať svojich občanov.
Je tam ešte nejaká tabuľka o výdavkoch, plánovaných na rok 2009, ale je tiež zamknutá a človeku skoro nič konkrétne o žiadnom výdavku nepovie:
http://www.roznava.sk/portal/informacie/File/Programovy_rozpocet_vydavky_09.pdf
Pre porovnanie som sa pozrel stránku mesta Šaľa a poviem vám, je to nebo a dudy:
http://www.sala.sk/cms/index.php?id=1355
Rozpočet (aj každá jeho úprava) je tam podrobne v prehľadných tabuľkách rozpísaný, v textovej časti podrobne zdôvodnený a bez problémov sa z neho dajú vyčítať napríklad aj náklady na mzdu a odvody primátora, či prednostu a dokonca aj odmeny poslancov.
A predstavte si, že ten rozpočet nie je ani zamknutý a dá sa z neho vytlačiť ktorákoľvek jeho časť, alebo aj kompletne celý:
http://www.sala.sk/cms/files/f1340.pdf
Je tam aj podrobne rozpísaná každá dodatočná úprava rozpočtu v tabuľkách aj s obšírnou dôvodovou správou a s dátumom schválenia:
http://www.sala.sk/cms/files/f1477.pdf
Viem, že Šaľa dnes patrí k najtransparentnejším mestám na Slovensku, čo sa činností mestských úradov a zastupiteľstiev týka, no nemyslel som si, že ten odstup Rožňavy od nej je až taký priepastný.
Keby som napríklad chcel v “kritickej situácii mesta” navrhnúť jeho zástupcom začať šetriť od seba, nemám ani potuchy, čo by také, dajme tomu 20-30 percentné šetrenie na odmenách s mestským rozpočtom urobilo.
Alebo aký dopad na mestský rozpočet by malo odhlasovanie si zúčastnovať sa na poslaneckých zasadnutiach a rokovaniach bez finančnej odmeny poslancom.
No napriek tomu, že tie zverejnené a zamknuté tabuľky veľa o rozpočte nehovoria, našiel som tam jednu zaujímavú položku v kolonke “propagácia a prezentácia mesta” , kde chce mesto v kríze za osadenie dvoch neviem akých bilboardov zaplatiť 53.110,- euro (1.599.592,-Sk).
Zaujímavé, že?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery