Súťaž o najvýstižnejšie logo

logo_mssr.jpgSekcia informatiky Ministerstva školstva SR v spolupráci s Učiteľskými novinami vyhlasuje celoslovenskú súťaž o najvýstižnejšie logo, ktoré bude označovať využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) na vyučovaní.
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných a stredných škôl.
Víťazné logo bude oficiálnym symbolom pripravovaného Dátového centra Ministerstva školstva SR, ktoré bude určené pre žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov škôl od materských až po vysoké školy.
Originál a jednu kópiu svojich prác pošlite spolu s prihláškou do 27. júna na adresu:
Ministerstvo školstva SR, sekcia informatiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
Na obálku napíšte heslo „Dátové centrum“. Záväzný je dátum odoslania uvedený na poštovej pečiatke.
Elektronicky môžete svoje návrhy posielať na adresy:
viera.blahova@minedu.sk
livia.cernicka@gmail.com
Odborná komisia, ktorá bude práce hodnotiť, bude prihliadať najmä na výtvarné spracovanie, výstižnosť a oroginalitu. Logo nemusí obsahovať text ani názov.
Výsledky súťaže budú zverejnené v septembrovom čísle Učiteľských novín.
Štatút súťaže a prihlášku nájdete tu.
Spracované na základe informácií z 18. čísla Učiteľských novín.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery