EuroSkills 2008

euroskills.jpgV dňoch 18.-20. septembra sa v Rotterdame uskutoční 1. ročník celoeurópskej súťaže zručností EuroSkills 2008. Súťaž je určená pre mladých odborníkov zo škôl, učilíšť i ľudí už pôsobiacich v pracovnom procese vo veku 17-25 rokov. Títo sa budú prezentovať v individuálnych a kolektívnych súťažných disciplínach reprezentujúcich splolu 51 povolaní.
Registrovať sa je možné iba prostredníctvom oficiálneho registračného systému národným koordinátorom EuroSkills – Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (kontakt: vasko@siov.sk).
Súťaž EuroSkills má ambíciu stať sa celoeurópskou platformou odborného vzdelávania a prípravy. Inšpiruje sa najmä celosvetovou súťažou Worldskills – okrem iného sa bude tak isto konať v dvojročných intervaloch.
Zakladateľom a organizátorom celého projektu je medzinárodná nezisková organizácia registrovaná v Holandsku s názvom Organizácia pre podporu európskych zručností (ESPO – European Skills Promotion Organization).
Organizátori získali podporu v štruktúrach EÚ, o svojej užitočnosti sa im podarilo presvedčiť Európsku komisiu i Jána Figeľa, komisára pre vzdelávanie, kultúru a viacjazyčnosť.
Iniciatíva EuroSkills je založená na troch pilieroch: súťaž zručností, demonštrácia zručností a konferenčný program k odbornému vzdelávaniu a príprave.
Slovensko je členom ESPO od novembra 2007, stalo sa ním ako 23. európska krajina v poradí. V súčasnosti je tu zaregistrovaných 28 krajín Európy.
Podujatie EuroSkills má ambíciu stať sa prehliadkou majstrovstva a špičkových zručností mladých ľudí z celej Európy.
Koncepciou EuroSkills je plnenie súťažných úloh a demonštrácia vlastných zručností vo „výklade“. Návštevníci budú mať možnosť vidieť, sledovať a vytvárať či meniť svoju vlastnú predstavu o prezentovanom povolaní.
EuroSkills preferuje tie druhy zručností, ktoré sú nenahraditeľné pre udržanie a posilnenie európskej konkurencieschopnosti na svetovom trhu práce. Súťažné úlohy prísne kopírujú odborné štandardy požadované členskými štátmi EÚ.
Väčšina súťažiacich bude z radov učňovskej mládeže, študentov stredných odborných a stredných technických škôl a ich pracujúcich absolventov.
Podrobnejšie informácie získate o registrácii a spôsobe úhrady poplatkov tu alebo na vasko@siov.sk.
Spracované na základe informácií získaných z 18. čísla Učiteľských novín.

Poznámka šéfredaktora portálu Inforoznava.sk:
Podľa informácií uverejnených v 18. čísle Učiteľských novín v budúcom školskom roku ponúkajú stredné školy na Slovensku 88-tisíc miest. Základné školy však v júni opustí len okolo 59-tisíc deviatakov.
Školské výpočtové stredisko Michalovce zase informovalo, že o stredné zdravotnícke školy je na Slovensku trojštvrtinový záujem, stredné poľnohospodárske a lesnícke školy naplnia svoje kapacity ani nie na dve pätiny.
Stredné odborné školy končiace maturitnou skúškou ponúkajú okolo 15-tisíc voľných miest.
Najhoršie sú na tom poľnohospodárske učilištia – ponúkaných 3674 voľných miest zaplnili len tretinou prihlášok.
Klesajúca demografická krivka je len jedným z faktorov. Ďalším je napríklad prevládajúci trend v spoločnosti, ktorý – často oprávnene – preferuje gymnáziá na úkor ostatných typov stredných škôl, nehovoriac už o učilištiach.
Projekt EuroSkills samozrejme nie je liekom ba ani náplasťou na túto situáciu, je však jednou z ciest, ktorá by mohla pomôcť motivovať deti a ich rodičov, aby sa nebáli odborných škôl a učilíšť.
Snáď je však každému jasné, že prvoradou je a vždy aj ostane kvalita ponúkaného vzdelania, tento problém by však mal trápiť aj mnohé gymnáziá. To je však už iná téma.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery