Študenta rožňavského gymnázia ocenil minister

Študent gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave Filip Lörinc bol pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijatý ministrom školstva Petrom Pellegrinim. Ten ho ocenil Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a zisk zlatej medaily na olympiáde Európskej únie EUSO v prírodných vedách, konanej v Aténach v dňoch 30. marca až 6. apríla 2014.
Ocenených bolo viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodných predmetových olympiádach a športových či umeleckých súťažiach.
Podľa ministra je ocenenie poďakovaním, že sa títo žiaci dali na neľahkú cestu. Ocenil ich úsilie a snahu presadiť sa a zaželal im, aby si tento prístup zachovali. Pellegrini zároveň pripomenul odkaz Dňa boja za slobodu a demokraciu, kde práve študenti zohrali významnú úlohu.
„Bol by som veľmi rád, ak by ste sa stali aj vy podobným príkladom pre svojich rovesníkov a pozitívnym vzorom, ktorý im ukáže cestu k úspechu. Cestu správnym smerom, ktorá im pomôže zorientovať sa v živote a nájsť uplatnenie v prospech celej spoločnosti,“ uviedol Peter Pellegrini.
Foto: MŠ SR
Fiťo

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery