Počas Dňa otvorených dverí krstili knihy

Denný psychiatrický stacionár, ktorý sa nachádza v priestoroch rožňavskej nemocnice s poliklinikou, otvoril vo štvrtok 13. novembra dvere návštevníkom v rámci najväčšieho celoslovenského podujatia svojho druhu „pre DOBRÝ POCIT“.
Návštevníci si počas tohto dňa mohli okrem prehliadky priestorov tohto zariadenia niektoré druhy terapie aj vyskúšať, pozrieť si výstavku umeleckých diel pacientov a zúčastniť sa krstu dvoch knižiek, napísaných klientmi stacionára.
Ako nás ďalej informovala Zuzana Blažejová, cieľom akcie bolo pomáhať odbúravať predsudky a mýty o psychiatrických zariadeniach.
„Záujem o akciu bol veľký. Okrem verejnosti stacionár navštívili aj rodičia pacientov, aby sa bližšie oboznámili s formou doliečovania v našom zariadení. Krst knižiek našich klientov bol veľmi emotívny, u ich autorov, ale aj ostatných pacientov, vyvolal dokonca slzy radosti,“ opísala priebeh dňa otvorených dverí Jana Grešková, primárka psychiatrického oddelenia nemocnice.
Deň otvorených dverí v stacionári
Stacionáre plnia funkciu doliečovacích zariadení. Pacienti do nich spravidla dochádzajú každý deň. „Tieto zariadenia slúžia hlavne pacientom, ktorí sú prepustení zo psychiatrického oddelenia alebo liečebne na trvalé doliečovanie a odbornú pomoc pri integrácii do každodenného života,“ vysvetľuje Grešková.
Psychoterapeutické vedenie, poskytnuté psychológom, pomôže pacientom zvládať prvé dni adaptácie na každodenný život. „Zároveň sú tu pacienti naďalej edukovaní v tom, v čom je ich fungovanie možno iné, možno osobitné v porovnaní so zdravými ľuďmi. V stacionári sa vytvárajú trvalé priateľstvá ľudí, ktorí si aj navzájom pomáhajú v každodennom živote,“ dodala Grešková.
Foto: NsP Rožňava
Zbierky básní, ktoré boli počas dňa otvorených dverí v stacionári pokrstené

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery