Stratený Mlyn sa opäť našiel

Medzinárodné maliarske sympózium Mlyn Rožňava sa po troch rokoch, keď bola jeho organizácia prerušená, opäť vrátilo na kultúrne pole. Nie však do Rožňavy, kde ho pripravovali viac než jedno desaťročie, ale do obce Betliar. Tam, v prostredí krásy betliarského kaštieľa, vznikali v auguste tohto roka diela deviatich umelcov z Rožňavy, jej okolia, i zo zahraničia.
Okrem miesta konania sa zmenil aj organizátor podujatia, ktorým už nie je Mesto Rožňava, ale Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy. Počas svojej existencie si sympózium získalo kredit medzinárodnej tvorivej dielne, v ktorej vzišli z rúk umelcov kvalitné výtvarné diela a výsledky ich tvorby boli po skončení podujatia prezentované na súbornej výstave.
V rokoch 1997 až 2011 organizovalo Mlyn mesto Rožňava a jeho iniciátorom bol rodák a Čestný občan Rožňavy, zaslúžilý umelec Maďarska József Baska. Podujatie svoje pomenovanie Mlyn nezískalo náhodou. Baska sa inšpiroval domovom svojich starých rodičov, ktorí vlastnili v minulosti vodný mlyn na rožňavskom potoku Drázus.
Okrem domácich, rožňavských výtvarníkov, tohtoročné sympózium absolvovali najmä mladí umelci z partnerských miest Český Těšín, Cieszyn a Budapest Belváros-Lipótváros.
“Tohto roku sa nám, pre nedostatok finančných prostriedkov, podarilo pozvať len deviatich hostí. Po minulé roky, keď sa sympózium konalo ešte v Rožňave, tvorilo v ateliéroch Mlynu pätnásť umelcov. Spolupráca s mestom sa však v roku 2011 skončila, čo mi je ľúto, lebo toto maliarske sympózium je ojedinelým fenoménom vo výtvarnom živote Rožňavy. Tak, ako je jedinečné každé jedno dielo, ktoré počas tohto tábora vzniklo,“ hovorí bývalý primátor Rožňavy František Kardoš z OZ Pre partnerské mestá Rožňavy.

Občianske združenie sa preto rozhodlo naviazať na tento úspešný dlhoročný projekt spolupráce a obnoviť tvorivú dielňu, tentokrát zameranú na mladých a začínajúcich výtvarných umelcov.

“Je to tak, po tých rokoch sa nám to v Mlyne poriadne omladilo. Kým po iné roky som býval najmladším účastníkom ja, tohto roku som bol najstarším,“ hovorí umelec, dizajnér a technologický inovátor z Rožňavy Pavol Bradovka.

Akademický maliar Roland Neupauer

Podujatie podporilo aj SNM Múzeum Betliar a obec Betliar. “Obec nám poskytla priestor v kultúrnom dome, kde sme zriadili ateliér pre umelcov. S ubytovaním účastníkov sympózia nám v priestoroch kaštieľa pomohol riaditeľ múzea Július Barczi,“ dodal F. Kardoš.
V programe podujatia bola okrem tvorby výtvarných diel aj exkurzia po kultúrno-historických a prírodných pamiatkach regiónu s cieľom motivácie umelcov, stretnutie so zaslúžilým umelcom Józsefom Baskom a známymi osobnosťami výtvarného života z Rožňavy, žiakmi Základnej umeleckej školy v Rožňave i prednášky a diskusie o výtvarnom umení.
Renáta MAZURKOVÁ
Foto:  OZ Mlyn a Rožňavské radiály – P. Bradovka z výstavy Objavil som kód, prezentovanej v bratislavskej Gagarinke 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery