Správa z MsZ: Tri ruže

zlava-julius-slovak-iveta-gress-peter-legnar-a-vladislav-laciak.JPGĎalším bodom rokovania bolo schválenie zmien v nájomnej zmluve, ktorú ešte v roku 2004 uzavrelo mesto s firmou pána Legnára. Tieto zmeny vyplynuli zo zistení hlavnej kontrolórky Kataríny Balážovej, ktorá svoje závery a pripomienky zhrnula do šiestich odporúčaní v správe, ktorú vzali poslanci Mestského zastupiteľstva na vedomie ešte na februárovej schôdzi.
Cena nájmu za reštauráciu Tri ruže bola ponechaná vo výške 300 000,- ročne plus hodnota služieb poskytovaných športovým klubom mesta. Neprešiel teda návrh poslanca Dušana Pavlíka, ktorý navrhoval, aby sa nájom zvýšil o 73 000,- korún.
Primátor Vladislav Laciak poznamenal, že cena nájmu vznikla vo verejnej obchodnej súťaži a teda nemôže byť predmetom zmeny bez súhlasu nájomcu, s čím súhlasila aj poslankyňa Erika Szabadosová.
Poslanec Juraj Dubovský upozornil, že v pôvodnej zmluve sa nachádza klauzula, ktorá zaväzuje mesto – po skončení nájmu – odkúpiť zariadenie reštaurácie, ktoré nájomca počas jej prevádzkovania nakúpil, a to v cenách stanovených aktuálnym znaleckým posudkom.
Poslancovi Dubovskému sa nepáčilo, že mesto aktívne nevymáha svoje pohľadávky vo výške 100 000,-, ktoré má podľa neho mesto voči pánovi Legnárovi.
Pripomenul tiež, že už v čase primátorovania Františka Kardoša pracovníci Mestského úradu pripravili podklady na súdne vymáhanie pohľadávok, no na pokyn exprimátora sa podanie neuskutočnilo.
Proti zmluve nakoniec hlasoval len poslanec Pavlík, jeden poslanec sa zdržal a ostatní boli za.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery