Správa z MsZ: Platy

vedenie-mesta-zlava-prednosta-mestskeho-uradu-ing-jan-stefan-primator-vladislav-laciak-smer-sd-viceprimator-frantisek-kardos-a-hlavna-kontrolorka-katarina-balazova.JPGPosledným riadnym bodom programu bolo schválenie platov najužšieho vedenia mesta. Primátorovi Vladislavovi Laciakovi odporučila Mestská rada plat nenavyšovať (aj na jeho žiadosť), plat primátora teda ostáva na úrovni 69.000 korún mesačne s účinnosťou od 1. januára 2008. Hlasovania sa zdržal poslanec Dionýz Kemény, ostatní hlasovali za.
Primátor Laciak navrhol zvýšiť plat svojho zástupcu na 39000,- korún, čo odôvodnil tým, že od nástupu do funkcie mu František Kardoš pomáha svojou technickou zdatnosťou v riešení otázok týkajúcich sa spravovania mesta, je mu oporou a veľmi často využíva jeho skúsenosti, ktoré získal ako primátor a prednosta mesta.
Poslanec Dušan Pavlík sa opýtal, čo merateľné, kontrolovateľné a konkrétne pribudlo, že by si to žiadalo také výrazné navýšenie platu. Pripomenul tiež, že rovnako by mali mať platy zvýšené aj pracovníci Mestského úradu.
Za navýšený plat zástupcu primátora hlasovali poslanci Bánes, Kossuth, Laco, Focko, Soldos a poslankyne Kopecká a Szabadosová, zdržali sa poslanci Kavečanky, Kardoš, Bolaček, Turek a Džačár, proti boli poslanci Pavlík, Baláž, Kemény, Dubovský a Dávid.
Návrh na navýšenie platu teda neprešiel.
Navýšenie platu hlavnej kontrolórke Kataríne Balážovej je dané zo zákona a poslanci tak nemali inú možnosť, ako navrhovanú sumu prijať. V opačnom prípade by totiž hrozilo súdne vymáhanie a mesto by v prípade prehry muselo zaplatiť aj súdne trovy.
Okrem poslanca Juraja Dubovského, ktorý sa hlasovania zdržal, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery