Správa z MsZ: Námestie

rekonstrukcia-severnej-casti-namestia-banikov.JPGHlavná kontrolórka Katarína Balážová predstúpila pred Mestské zastupiteľstvo so správou o výške nákladov na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice, ktorú inicioval poslanec Viktor Baláž.
Od roku 1997 do roku 2007 vynaložilo mesto na projektovú dokumentáciu a zmeny a doplnenia v nej 3.278.462 korún.
V diskusii kriticky vystúpilo hneď niekoľko poslancov. Poslanec Ondrej Bolaček prišiel s kritikou do vlastných radov poznamenajúc, že táto správa musí byť mementom pre poslancov i vedenie mesta, ako a o čom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.
Poslanec Alexander Turek sa spýtal, či sa námestie nejako menilo, keď sa doňho toľko investovalo a sám si aj odpovedal, že určite nie. Podľa neho sa teda peniaze míňali zbytočne a takéto hazardovanie s finančnými prostriedkami by preto malo okamžite prestať.
Podľa poslanca Baláža prílišná stručnosť správy vôbec nie je namieste. Chýbali mu tam napríklad údaje, ktorým architektom boli peniaze vyplatené, v akej výške a za čo im boli fakturované.
V tejto súvislosti upozornil na prácu hlavnej kontrolórky v tom zmysle, že podľa neho veľmi taktne vysvetľuje zlyhania a omyly pracovníkov Mestského úradu a na druhej strane nedostatočne informuje poslancov o tom, čo je podľa nej proti záujmom mesta.
Hlavná kontrolórka ho však ubezpečila, že žiadne postranné úmysly v jej konaní hľadať netreba, na splnenie požiadavky poslanca Baláža potrebuje z objektívnych príčin len viac času.
Poslanec Baláž sa tiež zmienil o tom, ako museli o jednotlivých zmenách v projektových dokumentáciách hlasovať akoby pod tlakom, keď im bolo zo strany vedenia mesta neustále zdôrazňované, že neodsúhlasenie ďalších finančných prostriedkov s veľkou pravdepodobnosťou ohrozí samotnú rekonštrukciu Námestia baníkov.
Na túto výhradu reagoval primátor Vladislav Laciak slovami, že práve poslanec Baláž je „starý harcovník Mestského zastupiteľstva“, ktorý by mal byť proti takýmto tlakom už imúnny. Prišiel tiež s iniciatívou zverejniť jednotlivé hlasovania konkrétnych poslancov v tejto kauze.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery