Správa z MsZ: Komunál

dom-sluzieb.JPGPoslanci Mestského zastupiteľstva schválili aukčný predaj budovy bývalého Domu služieb aj pozemkom. Vyvolávacia cena je stanovená na 25 miliónov korún plus cena za výmeru chodníkov prislúchajúcim dvom parcelám, na ktoré bude uložené vecné bremeno.
Za predaj budovy hlasovali poslanci Bolaček, Turek, Kopecká, Kossuth, Varadiová, Focko, Szabadosová, Laco, Kavečanky a Dávid, proti nebol nikto.Zdržali sa poslanci Kemény, Pavlík, Dubovský, Bánes, Soldos a Džačár.
Podľa poslanca Petra Džačára je veľká škoda, že sa rožňavským podnikateľom berie strecha nad hlavou, pretože podľa neho nie je možné ostať v presvedčení, že nový majiteľ nezvýši ceny nájmov tak, že podnikanie v tejto budove sa pre súčasných nájomcov stane bezpredmetným. Kritizoval tiež 1. Rožňavskú a.s., ktorej vyčítal nečinnosť pri uskutočňovaní nutných či potrebných opráv na budove, ktorá je v jej majetku.
Pán Boros, zástupca terajších nájomníkov a signatárov petície žiadajúcej ponechať Komunál v správe 1. Rožňavskej a.s., vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím Mestského zastupiteľstva predať budovu. Podľa neho to nebolo správne rozhodnutie, ale – zjavne zmierený s rezultátom – neavizoval žiadnu ďalšiu aktivitu občanov.
V rozprave k tomuto bodu vystúpil aj primátor Laciak, ktorý uviedol niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa podľa neho musí „Komunál“ predať. V prvom rade sa tak podľa neho získajú prostriedky na kofinancovanie iných projektov, na realizácii ktorých sa mesto bude podieľať piatimi percentami, kým zvyšok zafinancuje Európska únia zo svojich rozvojových programov. Ďalšími dôvodmi sú podľa neho vysoká vnútorná zadĺženosť budovy a relatívne veľké náklady na jej údržbu.
Podľa neho si tiež treba uvedomiť, že mesto by nemalo hospodáriť s majetkom mesta s cieľom vytvárať zisk, ale ho len spravovať. Podnikanie v atraktívnych oblastiach by malo prenechať podnikateľom a zaoberať sa len tým, do čoho súkromník nemá ambíciu investovať.
© Inforoznava.sk redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery