Sledujte zastupiteľstvo on-line

Dnes od 15tej začína rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave, na programe má celkom 25 bodov.
Sledovať ho budete môcť v uvedenom čase v televíznom vysielaní RVTV (káblovka KID, a. s.), na stránke Rvtv.sk, alebo aj priamo u nás spolu s možnosťou on-line diskusie kliknutím sem
 
 
 
 
Navrhnutý program rokovania poslancov:

1.
 
Otvorenie
2.
1.
 
2.
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
1.
Predaj obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R spol. s.r.o. Rožňava
  2.
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
Majetkoprávne záležitosti mesta
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
15.
 
16.
 
17.
 
18.
 
19.
 
20.
 
Určenie platu: 
 
1.
 
2.
21.
 
Správy hlavnej kontrolórky
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
22.
 
Podnety pre hlavnú kontrolórku
23.
 
Otázky poslancov
24.
 
Diskusia
25.
 
Záver

 
Ilustračné foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery