Rožňava obnoví dopravné ihrisko

SAMSUNG DIGIMAX 420Mesto Rožňava bolo úspešné v grantovom programe Eustream – Municipality nadácie SPP v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja. Uspelo so žiadosťou na obnovu detského dopravného ihriska s názvom „Rožňava na kolesách“.
„Našim zámerom je prostredníctvom revitalizácie dopravného ihriska vytvorenie vhodného a bezpečného priestoru pre deti a mládež v Rožňave,“ uviedol pre náš portál Peter Gallo, hovorca mesta. Na dopravnom ihrisku sa deti hravou formou naučia prakticky riešiť dopravné situácie, s ktorými sa môžu stretnúť na verejných komunikáciách.
Nové dopravné ihrisko poskytne pasívny oddych. „Vybudovaním kvalitného detského dopravného ihriska sa chceme aktívne podieľať na znižovaní dopravnej nehodovosti a úrazovosti detí mladšieho školského veku, ktoré tvoria najväčšiu rizikovú skupinu,“ dodal.
Časové trvanie projektu je máj až september 2013. Výška dotácie je 12 000 eur, pričom spolufinancovanie zo strany mesta sa nevyžaduje.
Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery