Ja na bráchu, brácha na mne?

Jednotlivé body februárového zasadnutia rožňavského zastupiteľstva sú nepochybne zaujímavé: primátor si stanoví svojho zástupcu z radu poslancov, zaznie informácia, prečo nie je možné vymáhať od bývalého primátora Laciaka náklady, ktoré vznikli mestu súdnym sporom, prerokovávať sa bude návrh na schválenie rozpočtu mesta a mnoho iných vecí, pre mesto, respektíve jeho obyvateľov, dôležitých.
Takmer ďakovne znie bod rokovania pod názvom „Návrh na mimoriadnu odmenu pre poslanca MZ p. Ing. Petra Marka“, ktorý smelo predkladá primátor Pavol Burdiga. Mimochodom, to malomestské titulovanie poslancov najviac pripomína históriu budovy, v ktorej páni inžinieri, magistri, či doktori rokujú. Aj v celoštátnom parlamente si vystačia s oslovením pani poslankyňa, pán poslanec, v Rožňave ani 25 rokov po Nežnej nie.
Ale späť k veci. Bol som zvedavý, že čo tak mimoriadne a záslužné sa podarilo poslancovi Markovi urobiť, keď sa primátor rozhodol navrhnúť mu na poslanecké pomery štedrú odmenu – tisíc eur. Dočítal som sa to v zdôvodnení návrhu: „Pán Ing. Peter Marko sa aktívne podieľal na stavebnej akcii „Rekonštrukcia Námestia baníkov“ najmä v oblasti technického riešenia, koordinácie prác a dozorovania.“
Lenže ak sa vrátime späť a trochu si zaspomíname, ako to s tým námestím bolo, keďže firma pána poslanca námestie naozaj dozorovala a mala to aj pekne zaplatené, tento návrh na udelenie odmeny sa mnohým môže právom javiť ako niečo neuveriteľné. Ba dokonca aj tak, akoby sa za tým bola nejaká iná služba, ktorá sa za spomenutý návrh len pekne ukryla.
Náklady na vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukciu rožňavského Námestia baníkov boli súčasťou projektu, hradeného z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. Práce boli vysúťažené sumou 24 900 Eur, akurát ich poslanec Kossuth, resp. jeho firma, ktorá dozorovanie vyhrala, presunul na firmu kolegu poslanca Marka, keďže popri angažmán v Technických službách by to zrejme nebol stíhal, najmä ak práce prebiehali cez deň.
Za akých finančných podmienok sa tak stalo, dodnes nevedno, keďže argumentom pre utajenie čísiel bol fakt, že ide o vzťah dvoch obchodných spoločností. Ak by však majitelia týchto spoločností, zhodou okolností poslanci, chceli rožňavskej verejnosti prezradiť, ako si peniaze podelili, nič by im v tom okrem vlastného nechcenia nebránilo.
Faktom je, že ak by mesto vypovedalo zmluvu firme poslanca Kossutha a zadalo výkon stavebného dozoru niekomu inému, než víťazovi vyššie uvedeného verejného obstarávania, tak by tieto náklady neboli riadiacim orgánom uznané ako oprávnené a samospráva by celý stavebný dozor musela hradiť zo svojho rozpočtu.
Od začiatku rekonštrukcie námestia sa vyskytlo veľa problémov a nedostatkov. O týchto problémoch, nedostatkoch a zisteniach primátora, poslancov a obyvateľov mesta takmer pravidelne informoval poslanec Marko na rokovaniach zastupiteľstva, ale aj v diskusii pod článkami na tomto portáli.
Čo z tohto celého vyplýva?
Jedna, podľa mňa veľmi podstatná vec a tou je to, že za technické riešenie, za koordináciu prác a aj za dozorovanie mal niekto už zaplatené presne toľko, za koľko to bol schopný a ochotný spraviť.
Pokiaľ je to naozaj tak, že pán Marko ako poslanec mesta vykonával počas rekonštrukcie námestia dozorovanie, koordinoval práce a poskytoval technické riešenie a za to má dostať tisíc eurovú odmenu, tak to znamená, že mesto za tieto služby nemalo zaplatiť niekomu inému, respektíve nie v takej výške, ako to bolo vysúťažené, ale mimimálne o tú tisícku menej.
Z hľadiska pomerov v rožňavskej samospráve nie je už najpodstatnejšie, či tento návrh prejde, alebo nie, ale ešte viac to, že ktosi bol niečo takéto schopný vôbec navrhnúť.
Vladimír Polóny
Autor je jedným z editorov portálu, pracuje v Ozbrojených silách SR vo finančnej oblasti 
Ilustračné foto: Archív infoRoznava.sk
******************************
V rubrike BlogFórum zverejňujeme názory autorov, ktorí sa chcú s nimi podeliť s našimi čitateľmi. Posielajte nám ich na redakčný email redakcia@inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery