Reklama či bilancia?

Na štvrtkovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa budú poslanci pravdepodobne zaoberať aj predposledným vydaním (štvrtým číslom) občasníka Život pod hradom.
Ročne vychádza približne 5 čísiel, to štvrté, nasledujúce, by malo byť však posledným, ktoré vyjde pod taktovkou redaktorského tandemu Leško – Prékop. Po voľbách sa súbežne s menami v komisiách zmenia aj mená v redakcii obecných novín.
O to, ako obecné noviny vyzerajú vo finálnej úprave, sa stará aj Mgr. Ladislav Molnár, ktorý prekladá slovenské texty do maďarskej verzie novín, a Mgr. Ladislav Mikula, ktorý poskytuje väčšinu fotografií. Na príspevkoch do novín sa podieľajú aj členovia komisie kultúry školstva a športu.
Pripomíname, že do dnešného dňa sa príspevky a podnety do obecných novín môžu dostať iba cez súkromné emailové schránky redaktora, resp. prekladateľa, alebo osobným doručením príspevku na obecný úrad.
Obecné noviny vlastný email nemajú zriadený a keďže obec nemá vlastné internetové diskusné fórum, participácia verejnosti a jej angažovanosť je obtiažna.
Zisťovali sme, či je možné obecné noviny umiestňovať na oficiálnu internetovú stránku obce, keďže nemalé percento aktívneho obyvateľstva pôsobí pracovne v zahraničí a záujem o dianie v rodnej obci je nemalý.
Odpoveď na otázku pre spoločnosť GEMPRINT, či je  možné posielať hotovú elektronickú podobu každého čísla na webstránku obce  znela nasledovne: „Samozrejme, že tá možnosť tu je, ale musí byť finančne zaobstaraná „.
Problém v umiestňovaní periodika tkvie v tom, že informatik Ing. Štefan Zatroch, ktorý je za aktualizáciu stránky zodpovedný, má obmedzené oprávnenie, limitované veľkosťou súborov.

Občasník vychádza v obci už tretí rok v náklade 650 ks. O jeho sadzbu a tlač sa stará spoločnosť GEMPRINT  so sídlom v Poprade a zberným miestom v Rožňave.  Spoločnosť je totožná s Gemerskými tlačiarňami, ktoré predčasom kúpila.
Na základe informácií z prostredia tlačiarní v Rožňave a porovnania cenníkov sa dá cena jedného vydania pri  spomínanom náklade odhadnúť. Pri takom type papiera stojí jeden list (dve potlačené strany) cca 0,30 €, v závislosti od množstva textu a obrázkov na ňom umiestnených. K tomu treba samozrejme prirátať prácu grafika, ktorá sa cenovo pohybuje okolo sumy 12 €/hod.
Skúsenosti z iných miest a obcí poukazujú na to, že noviny, vydávané samosprávou, distribuované bezplatne do domácností,  napriek všetkej snahe informovať obyvateľov o dianí a poskytovať praktické a užitočné informácie, skôr či neskôr začnú slúžiť vedeniu samosprávy.
Aktuálne je na pretrase informácia z prostredia redakcie, podľa ktorej súčasťou nasledujúceho čísla, pripraveného na tlač, je bilančný rozhovor so starostom. Podobná je situácia aj v iných obciach, napr. v Jablonove nad Turňou, kde opätovne kandiduje súčasný starosta, ktorý vo funkcii pôsobí už ôsme volebné obdobie.
Obecné  Jablonovské noviny vychádzajú dvakrát ročne v náklade 300 kusov. Bilančný rozhovor, doplnený o fotografie,  tam má názov Zrkadlo samosprávy/Jablonov nad Turňou.  Starosta Pavel Hric ich vydáva s pomocou súkromnej tlačiarne na vlastné náklady.
Náklad 300 kusov, obsahujúci 4 strany v dvojjazyčnej verzii a doplnený farebnými fotografiami, sa pohybuje v cenovej relácii 0,60 € za kus.
Aj keď sme sa pokúšali zistiť podrobnejší rozpočet krásnohorských obecných novín, zahrňujúci náklady na sadzbu,  grafiku, tlač,  distribúciu a odmeny redaktorom, podarilo sa získať iba výšku prostriedkov vyčlenených pre noviny na rok 2010 – 2.910,- €, z čoho bolo do dnešného dňa vyčerpaných 1.276,87 €.
Keďže tentokrát je vydanie štvrtého čísla Života pod hradom načasované na obdobie oficiálnej predvolebnej kampane, redaktor presunul zodpovednosť za rozhodnutie o tom, či čerstvé číslo má alebo nemá obsahovať bilanciu uplynulých 4 rokov,  na obecné zastupiteľstvo.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery