Privezú relikviu Don Bosca

Bez názvuVo štvrtok 11. apríla vstúpi na Slovensko z Ukrajiny biela dodávka so vzácnou relikviou – voskovou figurínou dona Bosca, v ktorej hrudi je vložená ruka tohto svätca, zakladateľa saleziánskej rehole. V stredu 17. apríla dorazí aj do Rožňavy.
Svoju púť svetom začala v júli 2009 v Južnej Amerike, postupne navštivila aj krajiny Ázie a Afriky, od mája minulého roku putuje v Európe.
„Relikvia svätého Jána Bosca bude vystavená k úcte v kostole sv. F. Xaverského na námestí pod vežou,“ uviedol Pavol Piatrov z rožňavského domu Saleziánov don Bosca.
Pri relikvii bude stále aspoň jeden z piatich Talianov, ktorí ju sprevádzajú. „V kostole sa našťastie nemusí níč upravovať, hoci urna váži vyše 900 kg,“ spresnil ďalej.
Kostol bude otvorený celú noc, ktokoľvek tam bude môcť kedykoľvek prísť. „Všetkých, a nielen Rožňavčanov, na túto mimoriadnu udalosť srdečne pozývame.“
Súčasťou duchovnej prípravy na túto významnú udalosť je premietanie filmu Don Bosco v Podnikateľskom inkubátore na sídlisku Juh so začiatkom o 15.00 hod, 1. diel v nedeľu 7. apríla a 2. diel 14. apríla.
Šesťročná púť relikvie vyvrcholí v auguste 2015 – na 200. výročie narodenia Don Bosca. Sprevádzaná je aj hlbokými pocitmi ľudí, ktorí relikviu videli a to bez ohľadu na to, či šlo o veriacich, alebo nie. Zo Slovenska odvezú relikviu po zastavení v 22 mestách 1. mája cez Rakúsko do Slovinska.
Socha je kópiou sochy vystavenej v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne. Navrhol ju architekt Gianpiero Zoncu. Konštrukcia je vyrobená z hliníka, bronzu a skla.
Plastika tváre je urobená presne podľa vzoru posmrtnej masky, ktorú odliali deň po smrti dona Bosca. Truhlica s pravou rukou je vložená do hrudného priestoru sochy.
Don Bosco sa narodil v Becchi (Castelnuovo di Asti, Taliansko) 16. augusta 1815 v roľníckej rodine. Za kňaza bol vysvätený v júni v roku 1841. Celý svoj život venoval tomu, aby konkrétnym výchovným úsilím pomohol opusteným mladým stať sa čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Pre chlapcov zriadil dom (stredisko) na dobré využitie voľného času, ktorý im poskytoval rodinné prostredie, dielne a triedy na výučbu remesla. Založil kongregáciu, ktorá si za svoj cieľ stanovila usilovať sa o spásu mládeže. Zomrel ako 72-ročný 31. januára 1888. Pápež Pius XI. ho v roku 1929 vyhlásil za blahoslaveného a na Veľkú noc 1. apríla 1934 za svätého.
Na Slovensku pôsobí rehoľa saleziánov od roku 1924. V súčasnosti je 217 Saleziánov, z toho 179 kňazov, v 22 mestách a saleziánskych strediskách, vrátane Rožňavy. Saleziáni pracujú ako vychovávatelia a pedagógovia aj na viacerých školách, v internátoch, v ústavoch pre mladistvých či ako správcovia vo farnostiach. Svoju pozornosť už dlhodobo zameriavajú aj na výchovu a starostlivosť o rómske deti a mládež. Sú najpočetnejšou mužskou rehoľou na Slovensku.
Podrobný program:
Streda 17. apríl
11.30 privítanie relikvie, tichá modlitba, možnosť sv. zmierenia
17.30 slávnostná sv. omša (celebruje don Karol Maník, provinciál SDB na Slovensku)
18.30 modlitba vešpier, celonočná adorácia
Štvrtok 18. apríl
7.30 sv. omša za dobrodincov
8:30 obrad rozlúčenia s relikviou
Foto: SDB
Svätec zrodený pre mladých

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Kalendárovinky - Jún