Moderné zberné nádoby na odpad inštalovali zatiaľ v troch mestách

Podľa najnovších štatistík Eurostatu priemerný Európan vyprodukoval vlani 481 kg komunálneho odpadu. Z toho bolo až 43 % spracovaného recykláciou alebo kompostovaním.
Od roku 2007 produkcia komunálneho odpadu na osobu v EÚ postupne klesá, dosahuje už úroveň polovice 90. rokov. Zo 481 kg vyprodukovaného komunálneho odpadu na osobu v EÚ bolo 470 kg tzv. „ošetreného“ (z angl. treated).
Z tohto objemu skončilo 31 % na skládkach, 28 % odpadu bolo recyklovaného, 26 % smerovalo do spaľovní odpadu a 15 % na kompost. Podiel zrecyklovaného alebo kompostovaného komunálneho odpadu v EÚ neustále rastie, od 18 % v roku 1995 až k 43 % v roku 2013.

Zber komunálneho odpadu robí mnohým samosprávam starosti nielen kvôli cenám, ale i spôsobu, akým sa zabezpečuje. V Rožňave inštalovala spoločnosť Brantner Gemer v spolupráci s mestom prvé oplotené kontajnery v roku 2012.
img-7694
„Vybudovaním tejto klietky sa pevne určia stanovištia kontajnerov, zabráni sa tiež vyberaniu odpadu z nich, čím bude na sídlisku väčší poriadok,“ argumentovala vtedy samospráva. Uvažovalo sa o budovaní podobných klietok aj v iných častiach mesta, odvtedy však nepribudli.
Iný spôsob zberu odpadu si vybrali radní v Nitre. Server odpady-portal.sk informoval o inštalácii polopodzemných kontajnerov v niektorých častiach krajského mesta. Svojou konštrukciou pripomínajú veľké uzavreté smetné koše, z väčšej časti zapustené do zeme.
Ich kľúčovou výhodou podľa dodávateľa je, že pôsobením gravitácie sa vlastnou váhou odpad zhutňuje a tým umožňujú uskladniť viac odpadu. Chlad zeme bráni množeniu baktérií a šíreniu zápachu.
Molok 3
Systém sledovania naplnenosti pomocou senzora zabezpečuje vyvážanie iba tých kontajnerov, ktoré sú vyhodnotené ako plné, čím sa usporia financie.
Molok 4Vysýpanie pomocou hydraulickej ruky trvá max. 2 minúty. Vrece je vyprázdnené zospodu, opätovne uzavreté a vložené späť do plastovej šachty.
Polopodzemné kontajnery zaberajú 5 až 10 krát menej miesta, než konvenčné zberné nádoby, pričom z nich nie je možné odpad vyberať.
Zaujímalo nás, koľko by približne stálo vybudovanie jedneho stojiska kontajnerov, kde by boli dva kontajnery na komunálny odpad a po jednom na sklo, papier a plasty.
Molok 2
„Cena za vybudovanie jedného stojiska je veľmi odlišná podľa typu kontajnera, objemu zberových nádob, materiálu použitého na obloženie šachty a podobne. Aby som ale nebol úplne tajomný, tak cena jedného stojiska sa pohybuje na úrovni ceny oploteného a prekrytého stojiska na 1100 l nádoby, tzn. cca. 12 až 15 tisíc eur,“ uviedol pre infoRoznava.sk Ján Hricko, výkonný riaditeľ spoločnosti Enex Trade z Trenčína.
V súčasnosti majú tieto kontajnery okrem Nitry už aj vo Zvolene a v Trenčíne. Podľa jeho slov Slovenská záručná a rozvojová banka je pripravená financovať ich kontajnery v prípade záujmu zo strany obcí či miest.
Foto: Enex trade
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery